AMSTERDAM – De Vereniging ZZP (VZZP) wil een ‘nationaal akkoord’ voor de naar schatting 1 miljoen zzp’ers in Nederland.

Die oproep doet de VZZP zondag aan het kabinet en de Tweede Kamer. 

“Definiëring van zzp-schap, een stimulerend fiscaal beleid, de opbouw van pensioen, afdekken van risico’s zoals arbeidsongeschiktheid, zijn elementen die op de sociale agenda voor zzp’ers thuishoren”, aldus de VZZP.

In tegenstelling tot minister Asscher, die onlangs in de Tweede Kamer aangaf dat de effecten van het regeerakkoord op zzp’ers niet te achterhalen zijn, komt de VZZP wel met een berekening.

“Uit de cijfers van de VZZP blijkt nu, dat zzp’ers die een resultaat behalen van 20.000 tot 80.000 euro er volgend jaar maandelijks tussen 200 en 350 euro op achteruit gaan.”