AMSTERDAM – Twee zelfstandigenorganisaties PZO en FNV Zelfstandigen hebben een brandbrief gestuurd naar het kabinet waarin zij vragen belastingmaatregelen die zelfstandigen raken ongedaan te maken.

“Het afschaffen van de huidige ondernemersfaciliteiten kan ertoe leiden dat zelfstandige ondernemers gedwongen worden het ondernemersschap achter zich te laten en wellicht een uitkering moeten aanvragen”, aldus Linde Gonggrijp van FNV Zelfstandigen en Melle van Dijk van PZO (Platform Zelfstandige Ondernemers).

Vooral de nieuwe belastingbox “met één tarief van waarschijnlijk 28 procent” is de organisaties een doorn in het oog. 

Gonggrijp en Van Dijk vragen het Kabinet om een doorberekening “waarbij naar beide kanten van de weegschaal wordt gekeken”, omdat zelfstandigen tot nu toe “volledig buiten beschouwing zijn gelaten”.