AMSTERDAM – De toename van het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is goed voor de groei van de economie. Als zelfstandigen echter meer dan zeven procent van de beroepsbevolking gaan uitmaken, slaat het voordeel om in een nadeel.

In veel hoogontwikkelde economieën vindt de laatste jaren een verschuiving plaats van zelfstandige ondernemers met personeel (omp’ers) naar zzp’ers, zo schrijft onderzoeksbureau Panteia/EIM dinsdag in een rapport.

De groei van het aantal zelfstandigen tot een bovengrens van zo’n zeven procent is gunstig voor de economie.

Zzp’ers zorgen voor meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt en dragen positief bij aan de mate van concurrentie. Bovendien groeien ze soms door naar het ondernemerschap met personeel en zorgen zo voor nieuwe banen.

Schaalvoordelen

Daar staat tegenover dat het voor zzp’ers moeilijker is om schaalvoordelen te benutten. Een hoog percentage zzp’ers kan daardoor leiden tot een te lage mate van arbeidsdeling en specialisatie in een economie.

Volgens de onderzoekers kan een afwijking van een vol procentpunt van het optimale percentage van zeven procent zzp’ers opgeteld over vier jaar een procent aan economische groei kosten.

Het negatieve effect van een lager percentage is daarbij iets groter dan dat van een hoger percentage. Voor omp’ers zijn geen aanwijzingen voor een dergelijk ‘optimum’ gevonden.

Het onderzoek is uitgevoerd in 26 OESO-landen gedurende de periode 1992-2008.