AMSTERDAM - Zelfstandigen komen ten onrechte vaak niet in aanmerking voor een hypotheek, stelt belangenvereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO). “Banken trekken op alle manieren het financiële vloerkleed onder de voeten van zzp’ers vandaan.”

 “Banken zien zzp’ers vaak als risicovolle groep omdat zij geen vast jaarinkomen genieten, ondanks dat er bijvoorbeeld wel een financiële buffer zit in hun privévermogen”, zegt PZO-voorzitter Esther Raats-Coster.

“Banken willen financiële zekerheid en dat is juist hetgeen zzp’ers niet altijd in één oogopslag kunnen bieden.”

PZO wil dat banken een realistischer beeld scheppen van het financiële plaatje van de zzp’er, en fiscale voordelen zoals de zelfstandigenaftrek. “ZZP’ers werken flexibele uren voor verschillende opdrachtgevers, hebben geen vast jaarinkomen en zijn niet over één kamp te scheren met werkgevers en werknemers”, aldus Raats-Coster.

Hoe komt u bij uw stelling dat banken zzp’ers zien als risicovolle groep?
“Banken stellen de eis dat men jaarcijfers over de afgelopen 3 jaar publiceert, daarbij wordt het bedrijfsresultaat als uitgangspunt genomen. Verder moet de aanvraag goed onderbouwd worden, maar zelfs dan lukt het vaak niet om een hypothecaire lening rond te krijgen. Fiscale voordelen zoals de zelfstandigenaftrek en een buffer in eigen vermogen worden vaak buiten beschouwing gelaten waardoor een vertekend beeld van het concrete inkomstenplaatje van zzp’ers ontstaat."

"Er is geen apart rekenmodel voor ondernemers, zo wordt ook de winst gewoon in het loondienst hokje geplaatst. Natuurlijk zouden banken niet zomaar een hypothecaire lening mogen verstrekken en dient een risicoanalyse plaats te vinden, echter dient dit wel concreet en realistisch te worden gedaan.”

Zijn de klachten van zzp’ers over hypotheekverstrekking los te zien van de beperktere toegang tot hypotheken waar iedereen in Nederland momenteel mee te kampen heeft? 
“Los van de problemen die je nu ziet op het gebied van de woningmarkt komt er voor zzp’ers nog eens een extra drempel bij. Ook al draait men goed en heeft men een goed inkomen gegenereerd dan nog wil dat niet zeggen dat men een hypotheek krijgt. ZZP’ers lopen vanwege het onzekere inkomen tegen een extra muur aan. Ook kan niet iedere zzp’er jaarcijfers over de afgelopen 3 jaar publiceren, bijvoorbeeld een beginnende zzp’er."

"Stel nou dat deze zzp’er een superjaar heeft gedraaid en de vooruitzichten voor het jaar erna er ook goed uitzien en hij over een financiële buffer in eigen vermogen beschikt. Hij kan de hypothecaire lasten dus dragen, maar krijgt vanwege de eis van de 3 jaarcijfers geen hypotheek via onder andere de NHG regeling. De NHG maakt geen enkele uitzondering op de eis van de 3 jaarcijfers."

Als zzp’er kies je voor een – financieel – meer risicovol bestaan. Is het ‘worstelen’ om een hypotheek hier niet een logisch onderdeel van?
“Natuurlijk begrijpt een zzp’er ook wel dat hij op een bepaald moment geen hypothecaire lening af kan sluiten en begrijpt hij dat banken verplicht zijn om een risicoanalyse te maken. Maar voor die zzp’ers waarbij het financiële plaatje het wel toelaat, ook bij het niet kunnen publiceren van 3 jaarcijfers, zou men in staat moeten kunnen zijn een hypothecaire lening af te sluiten. En natuurlijk kiest een zzp’er vrijwillig voor het ondernemerschap met alle aspecten die daarbij komen kijken."

"Maar die aspecten hebben veel meer te maken met het ondernemerschap zelf. Dus bijvoorbeeld de onzekerheid over het binnenhalen van opdrachten en opdrachtgevers, het niet hebben van een vast inkomen, het werken van flexibele uren en het maken van lange dagen en de risico’s van arbeidsongeschiktheid zelf regelen."

"Daar staat tegenover dat banken op alle manieren het financiële vloerkleed onder de voeten van zzp’ers vandaan trekken. De kredietverstrekking van banken is op slot, men wil aan de zelfstandigenaftrek komen; er is onduidelijkheid over de plannen die de PvdA heeft met het afschaffen van de arbeidskorting. Allemaal aspecten waardoor men niet kan investeren terwijl zzp’ers juist de nodige veerkracht hebben om de economie op gang te brengen.”

Hoe ziet uw hypotheekmodel voor zzp’ers er - in het kort - uit?
“Zowel banken als de NHG zouden veel meer moeten gaan kijken naar het bestendige inkomen van zzp’ers. Zo wordt een realistisch beeld geschapen van het inkomen. Hierbij moet men bijvoorbeeld ook rekening houden met wat een zelfstandige in zijn jaren als werknemer heeft verdiend en wat het jaarinkomen is in een bepaald jaar. Verder dient er een prognose te worden gemaakt wat het te verwachten inkomen is voor het komende jaar."

"Fiscale voordelen worden meegewogen en de financiële buffer wordt meegeteld bij het berekenen van het eigen vermogen. Zo kunnen ook zzp’ers die nog niet over 3 jaarcijfers beschikken, maar wel de lasten van een hypotheek kunnen dragen, een hypothecaire lening afsluiten. Daar profiteert ook de woningmarkt van."