AMSTERDAM – De helft van de zzp’ers is voor de hantering van een omzetcriterium bij het bepalen van de hoogte van de zelfstandigenaftrek, zo blijkt donderdag uit onderzoek van Panteia/EIM.

Momenteel geldt voor zelfstandigen nog een urencriterium, maar dat wordt binnenkort mogelijk herzien.

De helft van de ondervraagden uit het zzp-panel is het eens met de voorgestelde wijziging, terwijl 22 procent tegen is. Elf procent staat er neutraal tegenover, 17 procent heeft geen mening. Ook zelfstandigen die aan het urencriterium voldoen, zijn overwegend voor de aanpassing.

Nu is het zo dat een zzp’er recht heeft op zelfstandigenaftrek wanneer deze minimaal 1225 uur per jaar besteedt aan zijn onderneming. Dit komt neer op gemiddeld ongeveer 25 uur per week.

Motie

De Tweede kamer heeft een motie aangenomen om het urencriterium te vervangen door bijvoorbeeld een omzetcriterium met een glijdende schaal. Bij een omzet van meer dan 10.000 euro per jaar zou de zelfstandigenaftrek 100 procent bedragen, bij een omzet daaronder heeft de zzp’er recht op aftrek naar rato.

Uit het onderzoek blijkt verder dat zzp’ers over het algemeen een ‘ondernemende houding’ hebben. Deze wordt bepaald door te kijken naar innovativiteit, risicobereidheid en proactiviteit. Op risicobereidheid scoren zelfstandigen in doorsnee wat lager, op de twee andere punten scoren ze relatief hoog.

Iets meer dan de helft van de zzp’ers heeft last van de huidige moeilijke economische omstandigheden. Zij hebben in 2011 meer tijd in hun zaak gestoken, maar ongeveer hetzelfde inkomen gerealiseerd.