DEN HAAG - De Nederlandse bedrijfstakpensioenfondsen verwachten hun reserves op peil te kunnen brengen zonder de pensioenen te verlagen. Dat stelde branchevereniging VB dinsdag op basis van een inventarisatie van de herstelplannen die de pensioenfondsen voor woensdag moeten indienen.

Volgens VB verwachten de pensioenfondsen hun dekkingsgraad binnen maximaal vijf jaar weer op de minimaal vereiste 105 procent te kunnen brengen. Tot dat doel bereikt is, zullen in de meeste gevallen de pensioenen worden bevroren. Sommige fondsen verhogen ook de premies, maar ruim de helft doet dat niet.

Veel pensioenfondsen zagen hun dekkingsgraad, de verhouding tussen het vermogen en de pensioenverplichtingen, de afgelopen tijd onder de ondergrens duiken. Dat kwam onder meer door de recente zware koersverliezen op de aandelenmarkten. Zij moeten daarom bij De Nederlandsche Bank (DNB) een herstelplan indienen.