AMSTERDAM - Veel winkeliers hebben te maken met 'klanten' die zich niet correct gedragen, die andere klanten hinderen, of het eigen personeel lastig vallen.

De eerste barricade tegen ongewenste bezoekers zijn duidelijke huisregels. Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel heeft hiervoor een tool ontwikkeld.

Huisregels hebben een preventieve werking. Het vooraf verlenen van toestemming voor tassencontrole, verplicht gebruik van een winkelwagentje of -mandje, het beperken van de toegang van (hinderlijke) groepen; het mag allemaal en klanten mogen erop aangesproken worden.

Zichtbaar
Voorwaarde is wel dat de huisregels duidelijk zichtbaar zijn bij de ingang van de winkel. Een klant die de winkel betreedt, accepteert stilzwijgend de voorwaarden. Huisregels vormen op die manier een afspraak tussen winkelier en klant.

Met de 'Bouwdoos huisregels' van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel kan een winkelier eenvoudig een complete set huisregels voor zijn winkel samenstellen.

Ook voor de eigen medewerkers zijn huisregels van belang. Deze bieden hen houvast en duidelijkheid wat wel en niet getolereerd wordt in de winkel. Het is van belang dat iedereen bekend is met de huisregels en dat er onderling afspraken zijn gemaakt hoe hiermee wordt omgegaan.

Stappen
Wat doet u als iemand zich niet aan de regels houdt? Als iemand zich niet aan de huisregels houdt, kan een winkelier verschillende stappen ondernemen.

Spreek de persoon in kwestie aan en wijs hem of haar niet op het gedrag, maar op de desbetreffende huisregel. Dit wekt minder agressie op. Als degene dan nog niet mee wil werken, vraag hem of haar de winkel te verlaten met een duidelijke vermelding van de reden waarom dit wordt gevraagd. Dit is de eerste sommatie.
 
Weigert de persoon na drie sommaties de winkel te verlaten, dan is er sprake van huisvredebreuk. Dat is een strafbaar feit. De winkelier is dan bevoegd de klant, die nu verdachte is geworden, aan te houden. Bel in deze situatie direct de politie (alarmnummer 112). Tot slot bestaat de mogelijkheid een winkelverbod op de leggen aan degene die zich niet aan de huisregels houdt.