DIEMEN - Werkgevers in Nederland zijn minder positief over het aannemen van nieuw personeel voor het aankomende kwartaal ten opzichte van het huidige kwartaal. Toch geven meer werkgevers aan eerder personeel aan te nemen, dan te ontslaan.

In het westen zijn de werkgevers minder positief. Hier zullen werkgevers waarschijnlijk meer mensen ontslaan dan hen een nieuwe baan geven. Dat blijkt uit de dinsdag gepubliceerde Manpower Arbeidsmarktbarometer, die ieder kwartaal verschijnt.

Ook in de rest van Europa zijn werkgevers minder positief geworden. Zo is in Engeland sprake van meer inkrimping dan uitbreiding.

Taiwan
In Azië zijn de werkgevers allerminst positief. Daar worden eerder banen geschrapt dan dat er plaatsen bijkomen. Met name in Singapore en Taiwan voorzien de werkgevers dat zij in het eerste kwartaal van 2009 minder mensen zullen aannemen dan in het huidige kwartaal.