AMSTERDAM - Het gebrek aan gekwalificeerd personeel op de belastingafdeling zorgt voor fiscale risico's bij multinationals. Dat blijkt volgens Het Financieele Dagblad uit een internationaal onderzoek van Ernst & Young.

Tegelijkertijd wordt de druk op deze bedrijven om hun belastingrisico's goed in kaart te brengen groter. Volgens een fiscalist bij het accountantskantoor komt dat vooral door de wereldwijde financiële crisis en door de voortdurende wijzigingen in belastingwetgeving.

Meer dan een kwart van de vijfhonderd ondervraagde bedrijven besteedt 20 procent van zijn tijd aan het beheersen van de fiscale risico's. Dat aantal lag twee jaar geleden nog op 16 procent. Bij acht van de tien ondernemingen is het personeelstekort een groeiend probleem.

Inschattingsfout
Het gebrek aan een alomvattende aanpak is volgens de onderzoekers van Ernst & Young een ernstige inschattingsfout. De meeste aandacht van het fiscale personeel gaat namelijk naar de vennootschapsbelasting,  gevolgd door de btw en andere indirecte belastingen. Accijnzen, douaneheffingen en loonbelasting worden daarbij als risico over het hoofd gezien.

Ook kent slechts 35 procent van de ondervraagden een gedocumenteerde procedure voor het aanpakken van belastingrisico's, die verder gaat dan de statutaire eisen. Een derde van de bedrijven verplicht hun belastingexperts om scholing op het terrein van belastingcontrole en financiële verslaggeving te volgen. Er zijn dus nogal wat zaken voor verbetering vatbaar, concludeert Ernst & Young.