Zelfstandigen kunnen in 2014 een lichte verbetering van hun inkomen verwachten.

Dat voorspelt Panteia dinsdag. Het onderzoeksbureau denkt dat het bruto-inkomen dit jaar met 2,75 procent zal groeien. Daarmee komt het uit op bijna hetzelfde niveau als in 2008, voor de crisis.

In 2013 nam het bruto-inkomen van zelfstandigen nog af met 0,5 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.  Gemiddeld komt het bruto-inkomen in 2014 uit op 43.760 euro.

Ook de koopkracht van zelfstandigen zal vooruitgaan, verwachten de onderzoekers. Vorig jaar daalde deze nog met 3 procent, maar in 2014 neemt de koopkracht toe met 0,75 procent.

De meeste zelfstandige ondernemers krijgen dit jaar te maken met een stabilisatie van de te betalen belasting en premies volksverzekering. 

Het systeem van schijven in de zelfstandigenaftrek verdwijnt en zal niet langer aflopen bij oplopende winst. Alle zelfstandigen hebben recht op een vaste basisaftrek van 7.280 euro.