Sloten in Drenthe en Overijssel komen deze zomer voller te staan dan gebruikelijk. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) laat sloten extra vollopen waar mogelijk, tot boven het maximale zomerpeil. Hiermee wil het waterschap een buffer opbouwen in de voorraad grond- en oppervlaktewater.

Verschillende sloten in Drenthe en Overijssel hebben op dit moment al een zogenoemde inlaatcapaciteit bereikt van 80 tot 100 procent. Desondanks daalt het grondwaterpeil op deze plekken, als gevolg van de droogte. Dit hoopt het waterschap tegen te gaan door de sloten voller te laten lopen. Dat is nog mogelijk omdat de huidige aanvoercapaciteit in enkele delen van het gebied nog niet volledig wordt benut, aldus WDODelta.

De focus van het waterschap ligt daarbij op het zuidelijke deel van het werkgebied, onder de lijn Zwolle - Dalfsen - Ommen, omdat het in dit deel momenteel het droogst is. Ook in andere delen van het werkgebied gaat WDODelta kijken naar de mogelijkheden om sloten extra gevuld te krijgen.

"We hadden onze waterpeilen overal al ingesteld op een maximum zomerpeil, maar daar gaan we nu toch nog boven zitten", laat plaatsvervangend dijkgraaf Hans Pereboom weten. "Zo kunnen we aan de ene kant beter en meer water aanvoeren en aan de andere kant het water beter vasthouden. Dat is belangrijk voor de verschillende functies waarvoor dit water wordt gebruikt. Denk aan landbouw en natuur."

WDODelta voert hiervoor water aan vanuit de IJssel, de Overijsselse Vecht en het IJsselmeer. Daarbij wordt de afweging gemaakt tussen het verhogen van de waterpeilen - met minder kans op droogteschade als gevolg - en iets meer risico op wateroverlast bij een omslag in het weer. Die wateroverlast zou kunnen ontstaan wanneer het in korte tijd veel regent.

Pereboom: "Het is zoeken naar de balans. Het weer wordt alsmaar grilliger. We gaan ervan uit dat we de waterpeilen snel en op tijd kunnen verlagen, mocht het weer ineens omslaan. Op die manier creëren we ruimte om de buien op te vangen. Daar zijn onze medewerkers zeer alert op."