Het water van de Wijthmenerplas, Milligerplas en Agnietenplas in Zwolle is bij de start van het zwemseizoen op orde. Dat blijkt uit de eerste metingen van dit jaar door Waterschap Drents Overijsselse Delta. Toch geldt er dit jaar voor die laatste twee plassen een negatief zwemadvies.

Met de komst van warmer weer, zullen ook de zwemplassen de komende periode steeds drukker bezocht worden. Van april tot oktober controleert Waterschap Drents Overijsselse Delta elke veertien dagen de waterkwaliteit van de officiële zwemplassen.

Door enkele overschrijdingen van de norm in de afgelopen jaren geldt voor dit jaar een negatief zwemadvies voor de Milligerplas en de Agnietenplas. Dat volgt uit de richtlijnen van de Europese Unie voor zwemwater. Hiervoor wordt ieder jaar na afloop van het zwemseizoen de waterkwaliteit van de zwemlocaties beoordeeld. Op basis hiervan wordt de gemiddelde zwemwaterkwaliteit (gerekend over de voorgaande vier jaar) bepaald.

E-coli

De slechte beoordeling is het gevolg van incidentele overschrijdingen van de normen in voorgaande jaren. Omdat in die jaren een aantal keren een verhoogde hoeveelheid E-coli en andere gevaarlijke bacteriën in het water is gemeten, is het zwemwater nu als 'slecht' aangemerkt.

Het betekent volgens de gemeente Zwolle niet dat de waterkwaliteit in de plas voortdurend slecht (geweest) is, maar het zegt iets over de kans op een slechte waterkwaliteit en het krijgen van huid-, maag- of darmklachten na het zwemmen in de plas. Daarom heeft de provincie Overijssel waarschuwingsborden geplaatst. De gemeente Zwolle neemt verschillende maatregelen om de waterkwaliteit ook voor de lange termijn te verbeteren.

Uit de eerste metingen van het waterschap in het zwemseizoen 2022 blijkt dat de kwaliteit van het water in de drie Zwolse plassen op dit moment voldoet aan de normen voor zwemwater. De laatste metingen van de waterkwaliteit van de officiële zwemplassen in ons land zijn te vinden op deze website.