Particulieren met streekeigen waardevolle landschapselementen in de IJsseldelta kunnen een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor onderhoud hiervan. Het geld is met ingang van 2022 beschikbaar.

Het gaat om onderhoud van knotwilgen, oude bomen, heggen en hagen, hoogstamboomgaarden, kolken, poelen en singels op privéterrein die bijdragen aan het karakteristieke landschap van IJssel, Vecht en Zwartewater.

De financiële ondersteuningsregeling is bedoeld om waardevol streekeigen landschapselementen in stand te houden. Eigenaren die meedoen krijgen ook gratis advies over het beheer. De subsidie kan tot uiterlijk 29 november worden aangevraagd via info@splij.nl.

De tegemoetkoming is mogelijk gemaakt door De gemeenten Kampen, Zwartewaterland, Zwolle en de provincie Overijssel. Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta (SPLIJ) ondersteunt de uitvoering van het streekeigen particulier landschapsbeheer in de IJsseldelta.