De aanstaande sluiting van restaurant Vidiveni in Zwolle valt politieke partij Swollwacht rauw op het dak. ‘Een prachtig leerwerkbedrijf voor cliënten van de RIBW (begeleid wonen) dat de deuren moet sluiten vanwege corona, is niet wat we willen’, schrijft de fractie naar aanleiding van een artikel in deze krant over de sluiting.

Middels schriftelijke vragen wil de partij onder meer weten waarom de gemeente geen financiële steun heeft kunnen geven. ‘In het desbetreffende artikel wordt aangegeven dat geen aanspraak kon worden gemaakt op het Corona-steunpakket omdat dit een stichting betreft, dat in samenspraak met de gemeente alle mogelijkheden zijn onderzocht maar dat het desalniettemin niet gelukt is het restaurant/leerwerkbedrijf in de benen te houden’, vat Swollwacht de sluiting van het restaurant aan de Jufferenwal samen.

Paraplu

Vidiveni, opgezet onder de paraplu van zorginstelling RIBW, stopt per 1 november na 9 jaar. Volgens het RIBW kan geen aanspraak worden gemaakt op coronasteun vanuit het Rijk. Swollwacht wil van het college weten waarom de gemeente geen financiële steun heeft kunnen geven en van welke juridische obstakels sprake is (geweest). ‘Zijn er vergelijkbare situaties in onze stad bekend bij het College en indien ja, hoe wordt daarmee omgegaan? En kunnen dit soort situaties in de toekomst worden voorkomen bijvoorbeeld door een andere rechtsvorm te overwegen?’, zo vraagt Swollwacht zich hardop af.

Overbrugging

Volgens Anne Marie Journee, regiomanager bij RIBW, heeft de gemeente een overbruggingskrediet aangeboden. ,,Maar er werkten nog maar 6 cliënten van ons, de rest was al gestopt wegens sluiting van de horeca door corona. Het is geen probleem om deze 6 cliënten elders te plaatsen. Dan kunnen we maatschappelijk geld beter besteden”, aldus Journee. De gemeente treft volgens haar geen blaam. ,,Oorzaak-gevolg zit in dit geval aan de kant van het Rijk, niet bij de gemeente, die heeft op alle mogelijke geprobeerd mee te denken. Ook wij als RIBW hadden ervoor kunnen kiezen het gat te dichten, maar we zijn niet op aarde om een restaurant overeind te houden. Het verlies gaat niet om een paar duizend euro’s.”

Vidiveni, een luxe restaurant waar RIBW-cliënten dagbesteding volgden, hoefde volgens Journee geen winst te maken. ,,Het restaurant bungelde op de nullijn, uit de kosten komen, was genoeg.”