Voor schapen en ander vee is het grazen op dijken in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta afgelopen. Het stormseizoen is begonnen en dijken zijn van groot belang voor de waterveiligheid.

Vee mag tot het voorjaar van 2022 niet meer de dijken op. Zo blijft de grasmat beschermd. In het stormseizoen is de kans op storm en hoogwater het hoogst. Een stevige dijkbekleding is dan belangrijk. Wortels van gras en planten houden de grond goed bij elkaar.

Door deze maatregel ontstaat minder schade aan de dijken wanneer situaties met hoogwater zich voordoen. Dat scheelt voor het WDODelta herstelwerkzaamheden.