De Week van de Veiligheid is weer aangebroken. Voor de Zwolse politie reden om uit te pakken. Zo worden vanavond workshops gegeven over digitale fraude, ouderenmishandeling, verkeersveiligheid, burenoverlast en herkennen van verward gedrag. Wijkagent Maarten van Esch vertelt.

Vanwaar dit initiatief?

"In de Week van de Veiligheid geven politieteams die verbonden zijn aan een stadsdeel op hun eigen manier invulling aan deze week. Zo hadden we vorig jaar voor west (Stadshagen, Westenholte, Spoolde) de winkeliers als insteek. Dit jaar hebben wij gekozen voor een webinar. Dat komt voort uit het coronatijdperk, een aantal mensen is nog steeds huiverig om samen te komen. Een belangrijke doelgroep die we willen aanspreken zijn ouderen, omdat zij in alle opzichten kwetsbaar zijn."

Waar gaat het vooral mis bij ouderen?

"We merken dat er heel veel digitale fraude plaatsvindt met ouderen als slachtoffer. Dat gaat veelal via bankfraude, waarbij iemand zich voordoet als medewerker van een bank, of zogeheten vriend-in-noodfraude, waarbij een 'bekende' van het slachtoffer geld vraagt via WhatsApp. Maar het zijn niet alleen ouderen. Recent is de penningmeester van een koor hier in de buurt opgelicht via bankfraude (om privacyredenen wil Van Esch niet zeggen om welk koor het gaat), het kan iedereen overkomen. We kunnen wel heel veel aangiftes opnemen, maar helpen liever dit te voorkomen."

Hoe ziet de avond er uit?

"Iedere deelnemer kan twee workshops volgen die vanuit het politiebureau aan de Koggelaan worden gegeven. Om oudere mensen te bereiken stellen we drie locaties open, waar deelnemers de workshops digitale fraude en burenoverlast gezamenlijk kunnen bekijken. Iets digitaal volgen is voor oudere mensen namelijk niet vanzelfsprekend. De workshops duren ongeveer een half uur. Burgers doen er goed aan zich aan te melden, omdat het programma heel divers is. Sommige zaken zullen bekend zijn, maar we proberen iedereen wat bij te brengen. Op de drie locaties zijn bovendien wijkagenten aanwezig die je kunt aanspreken."

Zijn de onderwerpen lukraak gekozen?

"Nee, ze sluiten aan bij de beleving van de inwoners in Zwolle-West, al zal dit niet veel verschillen met andere stadsdelen en landelijke problematiek. Om even bij digitale fraude te blijven: we maken met praktijkvoorbeelden duidelijk hoe geraffineerd deze criminelen zijn. Hoe voorkom je dat jij, je vader, je moeder, je opa, je oma het slachtoffer worden? We geven voorbeelden en tips wanneer je wantrouwend moet zijn."

Iets anders: deze week kunnen ook weer steekwapens zonder (strafrechtelijke) consequenties worden ingeleverd. Hoe loopt dat?

"Dat is een landelijke actie van het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, red.). De container staat nog tot en met vrijdag bij het bureau aan de Koggelaan. Hoe het loopt durf ik op dit moment niet te zeggen. Twee jaar geleden hebben we het ook gedaan, toen heeft het heel wat opgeleverd. Nee, het is niet voor vuurwapens bedoeld; dat vergt apart onderzoek."