Het aantal woningen in Nederland dat meer dan 1 miljoen euro waard is, is het afgelopen jaar flink toegenomen, blijkt uit cijfers van taxatiebedrijf Calcasa. Zwolle is een van de opvallende uitschieters. Het aantal miljoenenwoningen is hier in 2020 bijna verdubbeld.

Heel Nederland telde eind 2020 84.400 miljoenenwoningen. Dat waren een jaar eerder nog ongeveer 60.000. Vooral steden buiten de Randstad vallen op als het gaat om het stijgende aantal miljoenenwoningen.

Zwolle wordt door Calcasa genoemd als grootste stijger (92 procent). In 2019 waren er nog 143 miljoenenwoningen in Zwolle en in 2020 ging het om een aantal van 275.

De meeste miljoenenwoningen in Zwolle zijn te vinden in de buurt Brinkhoek, aan de noordkant van de stad. Hier verdubbelde het aantal miljoenenwoningen in 2020. Het jaar daarvoor was Binnenstad-Zuid nog de plek in Zwolle wat betreft miljoenenwoningen, maar daar was de stijging in 2020 minder groot.

Andere buurten waar een verdubbeling van het aantal miljoenenwoningen heeft plaatsgevonden, zijn Veldhoek en Katerveer-Engelse Werk. Straten met veel miljoenenwoningen in Zwolle zijn Ter Pelwijkpark en de Kuyerhuislaan.

De algemene huizenprijsontwikkeling in Nederland is volgens Calcasa de belangrijkste oorzaak van het toegenomen aantal miljoenenwoningen. De huizenprijzen lagen eind 2020 ongeveer 60 procent hoger dan eind 2013. Dit heeft volgens het taxatiebedrijf tot gevolg dat meer woningen de grens van 1 miljoen euro zijn gepasseerd.

Zwolle mag dan een forse stijging van het aantal miljoenenwoningen noteren, het komt nog niet in de buurt van de grote steden in ons land. Amsterdam voert de lijst aan. In de hoofdstad zijn meer dan veertienduizend woningen te vinden met een waarde van boven de miljoen. Alleen al op de Keizersgracht staan bijvoorbeeld meer dan vijfhonderd van dit soort woningen.