Zwolle, Harderwijk en Dronten krijgen samen 15,1 miljoen euro van het kabinet om met spoed nieuwe huizen te bouwen. Het geld gaat naar drie woningbouwprojecten die samen goed zijn voor bijna drieduizend woningen.

Gemeenten konden de afgelopen maanden woningbouwprojecten aanmelden voor extra geld van het kabinet. Er waren 53 aanvragen, waarvan er 30 zijn toegekend.

In totaal maakte het kabinet 266 miljoen euro vrij om met spoed 45.000 nieuwe huizen te bouwen. Van die huizen gaat het om dertienduizend sociale huurwoningen en achtduizend middenhuurwoningen.

In Zwolle betreft het een financiële injectie voor het project langs de Zwartewaterallee. De bouw van dertienhonderd woningen begint in 2022. het Rijk draagt 3.366.856 euro bij.

Vertraging door corona- en stikstofcrisis

Het geld komt uit een pot van in totaal 1 miljard euro. Die pot stelde het kabinet op Prinsjesdag 2019 in om de woningnood aan te pakken. Veel bouwprojecten lopen nu spaak vanwege de corona- en stikstofcrisis en doordat gemeenten te weinig geld hebben om grond bouwrijp te maken. Op dit moment komt Nederland ruim 300.000 woningen tekort.

"We kunnen nu geld bijleggen om projecten van de grond te tillen", zegt minister Kajsa Ollongren (Wonen). "Dat niet alle aanvragen zijn toegewezen, komt doordat sommige gemeenten en regio's niet overtuigend duidelijk maakten dat zij extra geld nodig hebben. Ook voldoet de kwaliteit van de projecten niet altijd aan onze voorwaarden."

Later dit jaar kunnen gemeenten opnieuw een aanvraag indienen voor geld uit de subsidiepot van 1 miljard euro. Het kabinet heeft nog zo'n 250 miljoen euro in die pot zitten. Gemeenten die nu het deksel op de neus kregen, kunnen dan opnieuw een poging doen om overheidssteun te krijgen.