Tijdens de restauratie van Academiehuis de Grote Kerk in Zwolle is een 'imposante grafkelder' gevonden. De Grote Kerk spreekt over een 'nationaal spraakmakende vondst'.

Het blijkt dat de Zwolse kerk gebouwd is op eeuwenoud erfgoed, namelijk een romaanse kerk die er voor de bouw van de Grote Kerk stond.

De Zwolse stadsarcheoloog Michael Klomp deed de spectaculaire vondst van de romaanse voorganger. De gemeente Zwolle noemt de vondst van de kerk 'het oudste tastbare stukje Zwolle'. En oud is het zeker: in ieder geval bijna 1000 jaar.

1000 jaar oud

De huidige kerk is voor een gedeelte op de fundering van haar voorganger gebouwd. Dat vermoedde men al, maar fysiek bewijs was er nog niet. Tot nu toe. Nu de grafzerken (platen die graven bedekken) tijdelijk verwijderd zijn, zijn de resten zichtbaar. Hoe oud de voorganger precies is, weten we niet, maar sowieso vóór het jaar 1040.

Op 7 december 1040 bepaalt de bisschop van Utrecht namelijk dat de Michaëlskerk (zoals de Grote Kerk ook wordt genoemd) van Zwolle aan Deventer wordt geschonken. Zo duikt de naam Zwolle voor het eerst op in de archieven op, direct in combinatie met de romaanse Michaëlskerk waarvan nu de resten gevonden zijn. Zo weten we dat de voorganger van De Grote Kerk in ieder geval bijna 1000 jaar oud is.

En er is meer gevonden. In het vloerdeel waar de fundamenten gevonden zijn, is een 'imposante grafkelder' blootgelegd. Deze kelder was van de Haersoltes, het oude Overijsselse geslacht. De leden van de Haersoltes horen sinds 1814 tot de Nederlandse adel.