Na tientallen jaren gesteggel is het zover. De N35, de rijksweg tussen Wijthmen en Nijverdal, wordt aangepakt. Zo laat minister Cora van Nieuwenhuizen, van Infrastructuur en Waterstraat in een brief weten.

Van Nieuwenhuizen gaat investeren in de rijksweg om zo de verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming met name op het traject tussen Wijthmen en Raalte, en rond Mariënheem te verbeteren. Met dit besluit gaat een jarenlange wens in vervulling van zowel de Provincie Overijssel, betrokken gemeenten en het bedrijfsleven.

Het Rijk en de regio investeren allebei 100 miljoen euro in de rijksweg. Daarmee staat een verdubbeling van de weg nog niet direct op de planning, maar: "Daarbij wordt uitgegaan van het wegbeeld van een regionale stroomweg, waarbij de aanpak een toekomstige uitbreiding naar een twee keer twee rijbaan nog mogelijk maakt", valt te lezen in de brief van de minister.

Naast het feit dat ongelijkvloerse kruisingen worden aangepakt, wil het Rijk twee kruispunten tussen Raalte en Nijverdal verbeteren, waaronder Kruispunt Bos in Raalte. Daarnaast komt er een rondweg in Mariënheem. Dat dorp wordt gesplitst door de rijksweg die dwars door het dorp loopt.

Eindelijk op de agenda

Tweede Kamerlid van het CDA, Wytske Postma, spreekt van een 'mijlpaal'. Zij diende in de Tweede Kamer eerder een voorstel in om de N35 op de MIRT te krijgen. Dat is het meerjarenprogramma van het Rijk waarin staat in welke wegen wordt geïnvesteerd de komende jaren.

Volgens Raalter Wethouder Wout Wagenmans valt er een last van zijn schouders af. "Als je ziet hoeveel energie we erin hebben gestoken om dit eindelijk op de agenda te krijgen kan ik niet anders zeggen dan dat ik heel blij ben. Er is een kindje geboren en die gaat nu groeien", aldus de wethouder.