Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ) heeft terecht aangestuurd op het wegsturen van een leerling die volgens het schoolbestuur beter af is op een basisschool voor speciaal onderwijs. Dit vindt de Raad van State waar de moeder van de toen achtjarige jongen twee weken geleden naar toe stapte.

Haar zoontje zat in 2018 op de Campherbeek-basisschool. Volgens deze school bleven zijn leerprestaties te ver achter. Het schoolbestuur vroeg daarop aan de Commissie Toewijzing Toelaatbaarheid (CTT) een verklaring aan voor het speciaal onderwijs.

Ook nam het schoolbestuur een verwijderingsbesluit waardoor de jongen van de Campherbeekschool moest. De moeder legde zich daar niet bij neer. Zij schreef haar zoon in op een andere gewone basisschool en zegt dat hij met sprongen vooruit is gegaan.

De Raad van State heeft gekeken naar de onderbouwing van de beslissingen van het Zwolse schoolbestuur die door vier deskundigen werden beoordeeld. Ook bekeek de Raad van State het tegenadvies dat door de moeder is ingediend en een rapport van een hoogleraar orthopedagogiek dat zij heeft overgelegd.

Volgens de Raad van State deugen de besluiten van OOZ en is haar hoger beroep ongegrond.