Coffeeshop De Rode Leeuw in Zwolle kan binnenkort de deuren openen. De uitbater krijgt een gedoogbeschikking voor tien jaar voor de zaak aan de Rodeleeuwsteeg.

De gedoogbeschikking gaat op 16 november in en geldt voor tien jaar. De Wilde is van plan zijn coffeeshop begin januari te openen. De komende tijd wordt de zaak verder verbouwd.

Het plan lag er al langer en bezwaren van omwonenden veranderen er niets aan. Wel wordt belijning in de steeg aangebracht vanwege de coronamaatregelen.

Na het stoppen van coffeeshop Het Binnenhof in de Steenstraat ontstond in Zwolle ruimte voor een vijfde coffeeshop. Begin dit jaar werd al duidelijk dat de Amersfoortse ondernemer Tim de Wilde het beste plan had ingediend en dat de gemeente wilde meewerken aan zijn zaak in de Rodeleeuwsteeg.

Omwoners en belanghebbenden kregen de kans hun mening te uiten. Dat leverde twee zienswijzen op, namens vier mensen of organisaties. Een daarvan richtte zich puur op de smalte van de steeg in relatie tot het coronavirus. De gemeente heeft daarom besloten belijning aan te brengen, om te wijzen op de anderhalve meter afstand.

Het voorstel eenrichtingverkeer in te stellen, haalde het niet omdat volgens het college van burgemeester en wethouders elders in de stad is gebleken dat dit in de praktijk niet wordt nageleefd.

Bewoners uit de omgeving zijn donderdag per brief geïnformeerd. Zij kunnen nog wel bezwaar aantekenen tegen de horecavergunning die aan de coffeeshop wordt verleend.