De veiligheidsregio ziet het aantal coronabesmettingen steeds verder oplopen, waardoor er in de regio IJsselland de komende tijd meer toezicht komt op het in acht nemen van de maatregelen.

Volgens de veiligheidsregio is in actie komen momenteel nodig. Districtschef Ramon Arnhem zegt dat de ruimte die we met elkaar hebben gekregen niet vrijblijvend is. "Daar moeten we met elkaar verantwoordelijkheid voor nemen en houden. Hoewel 95 procent van onze inwoners zich goed aan de maatregelen houdt, zien we helaas toch dat er verslapping op treedt. Dat is voor ons een reden om het toezicht aan te scherpen, naast de maatregelen die reeds getroffen zijn door het Rijk."

Sneller beboeten

Dat betekent dat er meer politieagenten en boa's op straat aanwezig zullen zijn en intensiever gaan handhaven. De handhaving zal zich voornamelijk richten op het niet in acht nemen van de anderhalvemeter afstand, groepen groter dan vier personen en de verkoop van alcohol of het gebruik daarvan na 20:00 uur.

"Bij de handhaving op straat doen wij een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Als maatregelen niet worden opgevolgd of nageleefd, zeker nadat men daarop is aangesproken, kunnen overtreders een bekeuring verwachten", zegt de districtschef.

Zorg ontlasten

Voorzitter van Veiligheidsregio IJsselland, Peter Snijders, zegt dat de maatregelen noodzakelijk zijn. "Nu we ons in de tweede golf bevinden worden steeds meer mensen getroffen door het virus. Door de maatregelen aan te scherpen beschermen we niet alleen onszelf, maar ook de ouderen en kwetsbaren in de samenleving. Daarnaast zorgen we er voor dat we de zorg ontlasten en kijken we hiermee ook om naar onze ondernemers, die opnieuw een klap te verwerken krijgen."