Swollwacht-raadslid Jeffrey Satoor de Rootas verlaat de Zwolse gemeenteraad, omdat hij geld uit de fractiekas heeft gehaald. In een verklaring meldt hij dat hij geld aan mensen in zijn omgeving heeft gegeven. Het gaat om ongeveer 1200 euro. "Ik heb dit niet voor eigen gewin gedaan maar het is niet goed te praten", aldus het raadslid.

Satoor de Rootas schrijft dat hij sinds 2018 als penningmeester de fractievergoeding van Swollwacht beheerde. Die is bedoeld voor zaken ter ondersteuning van de fractie.

"Enkele werkzaamheden voor die ondersteuning heb ik uitbesteed en uitbetaald aan mensen uit mijn eigen omgeving, die in financiële moeilijkheden zaten en soms zonder dat hier een dienst tegenover stond. Het gaat daarbij om een totaalbedrag van circa 1200 euro. Dit bedrag heb ik reeds overgemaakt aan de fractie."

Het raadslid zegt verder: "Ik heb een fout gemaakt en daardoor het vertrouwen van de fractie ernstig geschaad. Ik ben een mens en ik maak fouten, dat gebeurt overal. Ik wil mijn spijt betuigen en betreur het ten zeerste dat dit is gebeurd. Vanuit deze plek wil ik oprecht mijn excuses aanbieden aan de fractie van Swollwacht, de voltallige gemeenteraad, het college en de Griffie."

Satoor de Rootas wil zijn verklaring niet verder toelichten.