Tandzorg Groep, een bedrijf met acht tandartspraktijken in Noord- en Zuid-Holland, is beboet voor 400.000 euro vanwege gesjoemel met facturen. Het is de hoogste boete in de mondzorg ooit.

Dat maakt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) donderdag bekend. De tandartsengroep liet een deel van zijn patiënten te veel betalen voor onder meer kronen, bruggen, kunstgebitten en implantaten.

Zij betaalden te veel voor hun behandeling, omdat de Tandzorg Groep kortingen op ingekochte materialen niet aan ze doorrekende. Dat is in strijd met de regels. ''Wij vinden het zeer ernstig dat patiënten op deze manier benadeeld werden'', aldus de NZa.

Als tandartsen materialen en technieken inkopen, dan moeten ze de nettokosten hiervan doorberekenen aan de patiënt. Ze mogen daar dus geen winst op maken.

Huurconstructie

Tot 2014 ging dit bij de Tandzorg Groep goed. Maar in het jaar daarop tot halverwege 2016 stak de groep deze korting in eigen zak via een ongeoorloofde huurconstructie. 

De leverancier, een tandtechnisch laboratorium, betaalde via deze schijnconstructie aan de tandarts voor een niet bestaande ruimte. Via deze omweg kwam de korting niet op de factuur te staan en ging het geld naar de tandarts.

''Iedere korting - direct of indirect - moet worden doorberekend aan de patiënt. Dus ook deze. Dit gebeurde echter niet. Daarmee is deze constructie in strijd met de regels'', stelt de toezichthouder vast.

Schadevergoeding

De Tandzorg Groep legt zich neer bij de boete. De tandartsen vinden dat ze terecht zijn beboet en tekenen geen beroep aan. De tandartsengroep gaat onderzoeken of patiënten recht hebben op schadevergoeding. Tandzorg Groep schat dat dit bij ongeveer 5 procent van alle patiënten het geval zal zijn.

De Patiëntenfederatie Nederland raadt patiënten van de praktijken aan hun factuur ''nog eens goed te bestuderen''. ''De tandarts moet dan maar aantonen dat er niet te veel is betaald'', zegt een woordvoerder.

Fraude

De NZa doet al een aantal jaren onderzoek naar fraude bij tandartsen. Volgens de toezichthouder brengen de meeste tandartsen in Nederland hun materiaal- en techniekkosten ''keurig'' in rekening. Maar sommige tandartsen laten hun patiënten te veel betalen.

''We zien in andere gevallen dat ook gebruik wordt gemaakt van zowel nationale als internationale constructies met bijvoorbeeld 'papieren' tussen-bv's of inkoopcombinaties", stelt de NZa.

"Op deze manier steken deze tandartsen kortingen en bonussen in eigen zak of verhogen zij kunstmatig de prijs zonder dat daar reële kosten tegenover staan.''