Van de Nederlandse volwassen verzekerden is tot nu toe 5,9 procent van zorgverzekeraar gewisseld. Het gaat daarmee om ruim een miljoen overstappers.

Dat blijkt maandag uit voorlopige gegevens van kenniscentrum Vektis Intelligence die belangenorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft bekendgemaakt.

Het overstappercentage kan nog naar boven of beneden worden bijgesteld, omdat nog niet alle wisselingen bij de zorgverzekeraars verwerkt zijn.

Als een verzekerde de bestaande polis voor 1 januari 2018 heeft opgezegd, is het nog tot en met eind januari mogelijk om over te stappen. Verreweg de meeste overstappers hebben inmiddels al een nieuwe zorgverzekering gekozen. Begin februari worden de definitieve overstapcijfers bekendgemaakt.

Bijna 1,1 miljoen

Tijdens het vorige overstapseizoen van eind 2016 en begin 2017 is 6,4 procent van de verzekerden naar een andere zorgverzekeraar overgestapt. Dat ging om bijna 1,1 miljoen mensen. Het overstappercentage lag daarmee 0,1 procentpunt hoger dan een jaar eerder.

Het percentage ligt volgens Vektis Intelligence al sinds het overstapseizoen van 2013 en 2014 tussen de 6 procent en 7 procent.

Eigen risico

Vorige week meldden verschillende vergelijkingssites dat een op de vier overstappers voor dit jaar een maximaal vrijwillig eigen risico van 500 euro heeft gekozen.

Volgens Vektis had zo'n 12 procent van alle verzekerden vorig jaar een vrijwillig eigen risico. Van deze groep heeft bijna drie kwart voor het maximum gekozen. Het verplichte eigen risico was vorig jaar ook 385 euro. Het aandeel verzekerden met een vrijwillig eigen risico is in de afgelopen jaren telkens toegenomen.

Verder had vorig jaar 84,1 procent naast de verplichte basisverzekering ook een aanvullende verzekering. Dit percentage is sinds een aantal jaren nagenoeg stabiel.

Zorgverzekering: Wat is het verschil tussen de verschillende polissen?
81
Zorgverzekering: Wat is het verschil tussen de verschillende polissen?

Zorgverzekeringskaart

ZN laat maandag ook weten dat een miljoen verzekerden tijdens deze overstapperiode van zogenoemde zorgverzekeringskaarten gebruik hebben gemaakt.

Elke zorgpolis heeft een overzicht waarin de voorwaarden van de verzekering worden uitgelegd. Ook staat er informatie in over de vergoedingen.

De kaarten zien er bij alle zorgverzekeraars hetzelfde uit. Dat de verzekeraars dezelfde rubrieken, dezelfde vormgeving en gestandaardiseerde teksten gebruiken, moet het voor verzekerden makkelijker maken om verzekeringen met elkaar te vergelijken.

"Wij vinden het belangrijk dat verzekerden zich goed kunnen oriënteren en goed onderbouwd een keuze kunnen maken", stelde ZN-voorzitter André Rouvoet maandag tijdens zijn nieuwjaarstoespraak.