De meeste mensen zijn tevreden over de service van hun zorgverzekeraar, maar de helft vindt de prijs van de zorgverzekering te hoog. Dat constateert Patiëntenfederatie Nederland na onderzoek onder zesduizend mensen.

Directeur Dianda Veldman ziet een duidelijk signaal: ''Als de helft van de verzekerden de prijs te hoog vindt, moeten we daar met zijn allen heel serieus naar kijken."

Dat geldt volgens Veldman temeer omdat alles erop wijst dat de zorgverzekering komende jaren alleen maar duurder wordt. "Het eigen risico blijft deze kabinetsperiode op 385 euro staan, maar de zorgkosten die we met zijn allen maken stijgen. Ik ben bang dat we dat gaan merken in de premies."

Ruim 80 procent van de mensen zegt tevreden te zijn over de service. Veldman: ''Dat lijkt een mooi getal, maar de andere twintig procent is ontevreden of heeft de vraag niet ingevuld. Geen reden voor verzekeraars om tevreden achterover te leunen, lijkt mij."