Het overstapseizoen voor zorgverzekeringen is weer geopend: de nieuwe zorgpremies zijn bekendgemaakt en het grote vergelijken kan weer beginnen. Hoe zorg je ervoor dat je in 2018 voordelig uit bent?

Door op zoek te gaan naar een verzekeraar met een lage premie, kun je misschien al behoorlijk wat besparen. Maar er zijn ook minder voor de hand liggende manieren. Zo krijg je bijvoorbeeld bij veel verzekeraars korting als je de premie voor het hele jaar in één keer betaalt. NU.nl zet je opties - en de valkuilen - op een rij.

Zoek een goedkope basisverzekering

"De premies tussen de verzekeraars verschillen eigenlijk ieder jaar nogal flink. Dus daar kun je op besparen", vertelt Marco Varkevisser, bijzonder hoogleraar Marktordening in de gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

"Ik denk dat tussen de goedkoopste en de duurste polis - inclusief een aanvullende verzekering - toch gauw 100 euro per maand verschil zit", schat hoogleraar Gezondheidseconomie Wim Groot van de Universiteit Maastricht.

In de praktijk blijkt de overgrote meerderheid overigens te zitten waar ze zit: slechts 6,4 procent van de verzekerden (1,1 miljoen) is de vorige keer overgestapt.

Verhoog je eigen risico

"Het meest kun je besparen door een hoog vrijwillig eigen risico te nemen. 500 euro extra eigen risico betekent ongeveer 250 euro minder premie per jaar betalen", weet Groot. "Als je minder dan 385 euro aan zorgkosten maakt, dan loont het de moeite om een maximaal eigen risico te nemen."

Overigens hoef je het voor een bezoek aan de huisarts niet te laten: dit valt niet onder het eigen risico en wordt vanuit de basisverzekering vergoed. Maar dit geldt dan weer niet voor aanvullend onderzoek of medicijnen.

"Stel dat je toch een kuurtje bij de huisarts krijgt en je het lastig vindt om dat soort dingen à la minute te betalen, leg het geld dat je aan premie bespaart dan maandelijks apart", tipt Varkevisser. "Heb je het een jaar niet nodig gehad, dan komt het in de huishoudportemonnee. En heb je het wel nodig, dan kun je daar de kosten van betalen."

“Ik denk dat een aanvullende verzekering voor heel veel mensen eigenlijk weggegooid geld is.”
Hoogleraar Wim Groot

"Maar voel je vooral niet verplicht om te kiezen voor een hoger vrijwillig eigen risico", benadrukt hij. "Als de afweging lastig te maken is, als je rekening houdt met een verslechtering van je gezondheid en het niet goed voelt om het financiële risico te lopen dat je 500 euro uit eigen zak moet betalen, blijf dan gewoon alleen op het wettelijk eigen risico zitten."

Volgens kennisinstituut Vektis heeft 12 procent van de verzekerden in 2017 een vrijwillig eigen risico. Van hen heeft bijna drie kwart het maximum van 500 euro gekozen.

Uit de meest recente gegevens uit 2015 blijkt dat maar liefst 84 procent van de verzekerden met een maximaal eigen risico het verplichte deel van toen nog 375 euro niet heeft opgemaakt. Slechts 8 procent heeft het totaalbedrag van 875 euro moeten betalen.

Neem geen aanvullende verzekering als het niet nodig is

Groot en Varkevisser adviseren consumenten goed na te gaan wat ze in de afgelopen jaren hebben betaald voor hun aanvullende verzekering en welke vergoedingen ze daadwerkelijk hebben gekregen.

"Als je één of twee keer per jaar voor controle bij de tandarts komt en je eigenlijk helemaal geen indicatie hebt dat je grote problemen hebt met je gebit, dan is het de vraag of je dat consult niet gewoon lekker uit eigen zak kunt betalen", aldus Varkevisser.

"Nog altijd tegen de 90 procent van de mensen heeft een aanvullende verzekering. Ik denk dat het voor heel veel van die mensen - misschien wel voor 80 procent - eigenlijk weggegooid geld is", vult Groot aan.

"Je ziet ook dat aanvullende verzekeringen vaak beperkingen hebben in wat ze vergoeden en hoeveel ze vergoeden. Soms moet je toch bijbetalen, ook al heb je een aanvullende verzekering voor bijvoorbeeld tandartskosten."

Brede dekking

Varkevisser benadrukt dat aanvullende verzekeringen over het algemeen een vrij brede dekking hebben: "Een verzekeraar wil geen polis in de markt zetten die de fysiotherapeut dekt en alleen mensen aantrekt die fysiotherapie nodig hebben."

"Bij een aanvullende verzekering is het dus onontkoombaar dat je je ook aanvullend verzekert voor vormen van zorg waarvan je eigenlijk al zeker weet dat je ze niet nodig hebt of niet wil gebruiken."

Maar dit geldt helaas niet voor iedereen: "Als je chronisch ziek bent en je veel behoefte hebt aan vormen van zorg die in de aanvullende verzekering zitten, dan moet je die aanvullende verzekering vooral niet afstoten."

Kies een gunstige collectieve verzekering

Een zogenoemde collectieve zorgverzekering kan voordelig uitpakken. Verzekerden kunnen zich via bijvoorbeeld hun werkgever, vakbond of patiëntenvereniging aansluiten bij een collectief. Verzekeraars mogen deze collectiviteiten 10 procent korting geven.

"Je moet afwegen of de collectiviteitskorting groot genoeg is om die verzekering ook goedkoper te maken dan de goedkoopste verzekering die verder op de markt is", legt Varkevisser uit.

Ook zou je volgens hem goed moeten kijken naar extra voordelen in het pakket zoals bijvoorbeeld fysiotherapie of korting op de sportschool. "Er kunnen wel wat extraatjes zijn die je kwijtraakt als je uit de collectiviteit stapt."

Neem een natura- of budgetpolis

Kiezen voor een budgetpolis of naturapolis is nog een manier om op de premie te besparen. Verzekerden met deze polissen krijgen alleen een volledige vergoeding als zij naar zorgverleners gaan waarmee hun verzekeraar een contract heeft afgesloten. Verzekerden met een restitutiepolis krijgen een standaard vergoeding, ongeacht welke zorgverlener zij kiezen.

"Ik denk dat mensen in het overgrote deel van de gevallen met een naturapolis eigenlijk heel goed uit zijn", zegt Groot. Bovendien moet je er als verzekerde rekening mee houden dat je met een restitutiepolis 100 procent van de gebruikelijke prijs vergoed krijgt. "Dat kan nog weleens afwijken van de feitelijke prijs. En dan moet je alsnog bijbetalen."

Gecontactreerde aanbieders

Groot en Varkevisser denken dat verzekerden met een budgetpolis, waarbij de keuzevrijheid het kleinst is, in de praktijk niet ver hoeven te reizen om een volledig vergoede behandeling te krijgen.

"Over het algemeen zal dat wel meevallen, want een verzekeraar zal ook voor die budgetpolissen altijd voldoende zorg in de woonomgeving van een verzekerde moeten contracteren", denkt Varkevisser. "Maar het kan betekenen dat je dan misschien niet meer zonder bijbebetaling bij het dichtstbijzijnde ziekenhuis terecht kan."

“Raak vooral niet gestrest door het feit dat je mag kiezen.”
Bijzonder hoogleraar Marco Varkevisser

"Zorgverzekeraars contracteren met alle ziekenhuizen en met bijna alle klinieken, met apotheken en huisartsen", benadrukt Groot. "Als je alleen maar naar gecontracteerde aanbieders gaat, kun je net zo goed een budgetpolis nemen."

Er zijn wel uitzonderingen. Zo weet hij dat verzekeraars niet met alle specialisten, zoals ggz-psychologen, fysiotherapeuten of logopedisten, contracten afsluiten. "Alleen voor die mensen die naar het beperkte aantal niet-gecontracteerde aanbieders gaan, loont het de moeite om een restitutiepolis of een uitgebreide naturapolis te nemen."

Je mag kiezen, maar het hóéft niet

Verzekerden hebben dus heel wat te kiezen, maar kunnen hierdoor ook het spoor bijster raken. "Raak vooral niet gestrest door het feit dat je mag kiezen", besluit Varkevisser. "Als je tevreden over je huidige verzekeraar bent, voel je dan niet gedwongen om allemaal dingen te vergelijken."

Het is eerder een gelegenheid om je dekking en je verzekeraar eens kritisch tegen het licht te houden. "Wanneer je negatieve ervaringen hebt gehad, dan heb je nu de kans om naar een andere verzekeraar over te stappen."

Lees meer achtergrondverhalen in NUweekend