De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt dat zorgverzekeraars hun verzekerden actiever kunnen helpen als er wachttijden zijn bij zorgaanbieders.

Dat stelt de toezichthouder in een donderdag gepubliceerd rapport.

Volgens de toezichthouder is dit belangrijk, "zodat iedereen die zorg nodig heeft, ook binnen een redelijke periode kan starten met de behandeling of begeleiding".

"De NZa ziet dat sommige zorgverzekeraars dit beter doen dan andere." De toezichthouder zal de komende tijd controleren hoe actief en snel zorgverzekeraars dit doen.

Premie

De zorgpremie kwam dit jaar gemiddeld uit op 1.286 euro. Dat is 7 procent meer dan in het voorgaande jaar (1.201 euro).

De zorguitgaven per volwassen verzekerde kwamen uit op gemiddeld 2.854 euro per persoon. In 2015 waren verzekerden gemiddeld 2.774 euro kwijt per verzekerde.

Reserves

De waakhond is er wel tevreden over dat zorgverzekeraars hun premie voor de basisverzekering laag proberen te houden door reserves in te zetten. Hiermee geven ze een deel van de reserves terug aan hun verzekerden.

"De vraag is wel of de zorgverzekeraars dit ook in de toekomst kunnen blijven volhouden. In 2016 leden zij verlies op de basisverzekering." Als de zorguitgaven blijven stijgen, wordt dit moeilijker.

Aantal polissen

Het aantal verschillende zorgpolissen voor de basisverzekering is in 2017 verder gedaald. Voor dit jaar konden consumenten uit 58 verschillende polissen kiezen. In 2015 ging het nog om 71 verschillende verzekeringen. Ook hebben zorgverzekeraars de informatie over de polissen verduidelijkt.

"Deze verbeteringen helpen verzekerden om te kiezen voor een zorgpolis die past bij hun persoonlijke situatie en wensen", aldus de toezichthouder.

Wel hebben de meeste zorgverzekeraars volgens de NZa "lang gewacht" met het bekendmaken van hun premie voor 2017. De prijzen van 26 polissen zijn op de uiterste datum bekendgemaakt. Een jaar eerder gold dit nog voor zes polissen en in het jaar daarvoor om drie polissen.

De deadline is dit jaar met een week vervroegd. Verzekeraars moeten hun premies voor 2018 uiterlijk 12 november bekendmaken.

Overstappers

Bij het vorige overstapseizoen is 6,8 procent van de verzekeraars overgestapt. Dit komt neer op 1,17 miljoen verzekerden. In 2016 waren het er ongeveer vijfduizend meer (6,9 procent van de verzekerden).

Overstappers hebben dit jaar in totaal 61,5 miljoen euro bespaard. Een jaar eerder wisten verzekerden gezamenlijk nog 61,8 miljoen euro te besparen door over te stappen.