Een nieuwe financiële afspraak tussen zorgverzekeraars en huisartsen moet tot een flexibelere behandeling van patiënten leiden.

Tachtig huisartsenpraktijken hebben al een contract afgesloten met zorgverzekeraar Menzis, meldt de Volkskrant dinsdag.

Momenteel gelden er verplichte bedragen per behandeling. In de toekomst moet één vooraf vastgesteld bedrag gelden, dat door de huisartsen verdeeld wordt onder de verschillende behandelingen.

Bij het vaststellen van dat bedrag wordt rekening gehouden met de samenstelling van de patiëntenpopulatie en de declaratiegeschiedenis.

Amon van den Borg, directeur Arts en Zorg, zegt dat de nieuwe aanpak minder administratieve lasten en een grotere vrijheid voor artsen betekent. "Deze manier van financieren stelt de vraag van de patiënt centraal, en niet de behandeling of de behandeltijd", aldus Van den Borg.

Volgens de Volkskrant is het door de persoonlijke aanpak minder snel nodig om door te verwijzen naar duurdere zorg, bijvoorbeeld in ziekenhuizen. Op den duur moeten de zorgkosten en de hoogte van de zorgpremie daardoor omlaag worden gebracht.