Zorgverzekeraar DSW gaat de zorgpremie en het verplichte eigen risico voor zijn verzekerden in 2018 verlagen. Dat staat haaks op de verwachting van het kabinet dat de zorgpremies juist zouden gaan stijgen. 

De verlaging bij DSW bedraagt 6 euro per jaar naar een bedrag van 1.290 euro voor zowel individueel als collectief verzekerden. Dat komt neer op maandelijks 107,50 euro. Het eigen risico wordt voor verzekerden van DSW met 10 euro verlaagd naar 375 euro. 

Het kabinet liet op Prinsjesdag weten te verwachten dat de maandelijkse premie voor een basisverzekering volgend jaar ongeveer 6 euro hoger zal zijn dan dit jaar. Het gaat dan naar verwachting om een gemiddelde premie van 113,50 euro per maand.

Eerste

DSW komt zoals elk jaar als eerste met de premie voor het nieuwe jaar. De aanpassingen van de premies van andere zorgverzekeraars komen vaak overeen met die van DSW.

Volgens DSW-directeur Chris Oomen zijn de zorgkosten in de Miljoenennota te hoog begroot. "We hebben nu een aardig beeld van dit jaar en dat beeld is heel duidelijk: kostendaling", zegt hij tegen de NOS

Dat komt volgens DSW onder meer doordat de lonen in de zorg minder hard zijn gestegen.

Eigen risico

De verlaging van het eigen risico is voor de DSW-directeur een principekwestie. "Het is een symbolisch bedrag om te laten zien dat we vinden dat de hoogte van het eigen risico zijn doel voorbijschiet."

Volgens DSW is er geen rechtvaardiging meer voor het huidige niveau van het eigen risico en moeten de kosten eerlijker verdeeld worden tussen chronisch zieken en gezonde mensen. De hoogte van het eigen risico is overigens wettelijk bepaald. "Maar in een aantal gevallen mag een verzekeraar daar toch van afwijken", aldus de directeur.

Heikel punt

Op Prinsjesdag meldde het demissionaire kabinet nog dat het eigen risico volgend jaar met 15 euro wordt verhoogd naar 400 euro. Maar de politieke partijen die over een nieuwe regering onderhandelen, houden vast aan hun plan om het eigen risico volgend jaar te bevriezen op 385 euro.

Als gevolg van deze verandering, zullen de zorgpremies volgend jaar nog eens 10 euro (0,83 euro per maand) hoger uit moeten vallen.

Voorstellen van de aanstaande oppositie om deze verhoging van de premies voorkomen, stuitten maandagavond op eensgezind verzet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. De oppositie stelde voor de overheidsbijdrage aan zorgverzekeraars eenmalig te verhogen met 150 miljoen euro.

Dinsdagmiddag wordt over het eigen risico gedebatteerd en gestemd in de Eerste en Tweede Kamer.

Verrassend

Patiëntenfederatie Nederland noemt de stap van DSW heel verrassend. ''DSW zet altijd de trend, de rest van de verzekeraars volgen", zegt Thom Meens van de patiëntenorganisatie dinsdag in een reactie. "Wij vragen ons vooral af wat zij nu gaan doen. Zij kunnen nu moeilijk zeggen, bij ons gaat de premie omhoog.''

Maar brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) benadrukt dat de verlagingen bij DSW er niet automatisch toe leiden dat andere verzekeraars dat ook zullen doen.

Feit blijft dat de zorgkosten stijgen, ook al gaat dat wellicht minder hard dan gedacht. Welke weerslag dat heeft op de premie kan per verzekeraar sterk verschillen, aldus een woordvoerder van ZN.

Eigen afweging

Wat de zorgpremie betreft, maakt elke verzekeraar zijn eigen afweging, gebaseerd op de eigen financiële situatie, aldus de zegsman. ''Ik weet niet precies waar DSW zich op baseert, en ik heb ook geen idee wat andere verzekeraars wel of niet kunnen doen", zegt hij. 

Verder benadrukt ZN dat de hoogte van het eigen risico een politiek besluit is, al kunnen verzekeraars onder bepaalde voorwaarden wel korting geven.