De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet opnieuw een beslissing nemen over het bezwaar dat diagnostische centra en laboratoria hebben ingediend tegen tarieven die de toezichthouder heeft vastgesteld.

Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) maandag bepaald.

NZa had voor het jaar 2016 tarieven vastgesteld voor röntgen- en MRI-onderzoeken en medisch-microbiologische diagnostiek. De centra zijn het oneens met de tarieven, omdat die lager zijn dan de bedragen over het jaar 2015.

De tarieven zijn gebaseerd op de kostprijzen die zorgaanbieders aan de NZa hebben gerapporteerd. Maar de centra vinden dat deze gegevens niet bruikbaar zijn, omdat ze "grote gebreken" vertonen.

Het CBb oordeelt nu dat de NZa de twijfel over de kostendekkendheid van de tarieven niet heeft kunnen wegnemen. "NZa heeft onvoldoende rekening gehouden met de verschillen tussen kostprijsgegevens en kostenstructuren van met name ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra", aldus het CBb.

Met name door ziekenhuizen zijn de kosten waarschijnlijk op zo'n manier toegerekend dat de kostprijzen minder hoog lijken dan ze daadwerkelijk zijn.

De uitspraak van het CBb is definitief.