Ook aanvullende zorgverzekering krijgt informatieve kaart

Zorgverzekeraars zullen komend najaar ook voor alle aanvullende verzekeringen een uniforme informatiekaart introduceren. Dit bestaat al voor de basiszorgverzekering.

De zogenoemde zorgverzekeringskaarten moeten inzicht bieden in de verschillende dekkingen van aanvullende verzekeringen, maakt branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland (ZN) maandag bekend. Dit moet het voor verzekerden makkelijker maken om een aanvullende zorgverzekering te kiezen.

Op alle kaarten wordt de informatie op dezelfde manier gepresenteerd. De indeling en de vormgeving van alle kaarten is gelijk en er staan gestandaardiseerde teksten op. Ze voldoen aan een Europees format dat pas vanaf het voorjaar van 2018 verplicht is.

Onderbouwd

"Verzekerden moeten zich goed kunnen oriënteren en goed onderbouwd een keuze kunnen maken voor een aanvullende verzekering", stelt directeur Petra van Holst van ZN.

"Juist omdat daarbij de persoonlijke situatie grote invloed heeft op de zorgbehoefte, willen zorgverzekeraars hierover duidelijke en voor iedereen begrijpelijke informatie geven."

Informatie

Op de zorgverzekeringskaart voor basisverzekeringen staat onder meer algemene informatie over de basisverzekering en het eigen risico. Voor veelvoorkomende vormen van zorg bevat de kaart informatie over contractering, vergoeding en keuzevrijheid.

Dit is van belang voor naturapolissen en combinatiepolissen. Bij deze polissen staat er een link bij naar een overzicht van de gecontracteerde zorgaanbieders. Verzekerden kunnen bij die zorgaanbieders terecht voor een zo hoog mogelijke vergoeding.

Duidelijker

Eerder dit jaar schreef staatssecretaris Martin van Rijn dat zorgverzekeraars tijdens het afgelopen overstapseizoen duidelijker hebben gecommuniceerd over de voorwaarden en prijzen van zorgverzekeringen.

De in 2016 geïntroduceerde zorgverzekeringskaarten voor de basisverzekeringen kunnen hieraan bijgedragen hebben. Maar het was wel onduidelijk in hoeverre de kaarten in de praktijk gebruikt zijn.

Tip de redactie