'Vrije artsenkeuze voor verzekerden belangrijker dan lage premie'

Verzekerden vinden de vrije artsenkeuze belangrijker dan een lagere premie voor de zorgverzekering.

Dat blijkt woensdag uit uitkomsten van het NUpanel van NU.nl en Necker van Naem, ingevuld door bijna 9.900 mensen.

Bijna 60 procent van de ondervraagden vindt de keuzevrijheid het belangrijkst. Ruim een derde wil liever een lagere premie. De rest heeft deze vraag niet beantwoord.

De helft zegt overigens niet bereid te zijn om meer te betalen voor een vrije artsenkeuze. Een kwart is bereid 1 tot 5 procent meer te betalen. Slechts 1 procent wil meer dan een vijfde extra neertellen.

Daarnaast vindt ruim 80 procent dat zorgverzekeraars beperkt moeten worden in het budget dat ze uitgeven aan reclame. Verder denkt een kwart dat politiek Den Haag zich meer afzijdig moet houden als het gaat om de inhoud van zorgpolissen.

Overstappers

Slechts 13 procent van de respondenten zegt dit keer te zijn overgestapt. Twee jaar geleden gold dit nog voor 17 procent van de ondervraagden. 

Bijna 60 procent van de overstappers ging dit jaar naar een andere verzekeraar vanwege financiële redenen. Bijna een kwart ging voor de collectiviteitskorting en 23 procent wilde betere voorwaarden. De respondenten konden meerdere antwoorden opgeven.

De overgrote meerderheid (87 procent) is dus bij de oude zorgverzekeraar gebleven. Twee jaar geleden lag dit percentage nog op 82 procent. 

Tevredenheid

De meest genoemde redenen om niet over te stappen waren onder meer tevredenheid over de service (39 procent), tevredenheid over de voorwaarden (23 procent) en de collectiviteitskorting (24 procent).

Verder zegt ruim een vijfde dat de huidige verzekeraar goed past bij de eigen idealen. Overigens is 18 procent niet overgestapt uit gemakzucht en 17 procent niet, omdat het vergelijken van polissen lastig zou zijn.

Van die mensen die niet van verzekeraar zijn overgestapt, heeft ruim een vijfde wel een andere polis bij de huidige zorgverzekeraar afgesloten.

Eigen risico

Van alle ondervraagden heeft ruim 80 procent het eigen risico van 385 euro niet verhoogd. Slechts een op de tien heeft een maximaal eigen risico van 885 euro. Dit komt overeen met de peiling in 2015.

Bijna een vijfde heeft geen aanvullende verzekering afgesloten. De rest heeft een aanvullende tandartsverzekering, een ander type aanvullende verzekering of een combinatie daarvan genomen.

Nieuwe polis

Verzekerden kunnen nog tot en met eind deze maand met terugwerkende kracht een nieuwe zorgpolis afsluiten. Ze moeten al wel hun oude polis in 2016 hebben opgezegd. 

Begin deze week meldde informatiecentrum voor de zorg Vektis al dat er relatief minder mensen van zorgverzekeraar zijn gewisseld dan een jaar eerder. Volgens de organisatie ging het om 6,1 procent van de verzekerden, tegen 6,3 procent de vorige keer.

Tip de redactie