Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vindt dat de Consumentenbond verzekerden onterecht bang maakt. De brancheorganisatie noemt de opstelling van de Consumentenbond "kwalijk".

De Consumentenbond stelde donderdag juridische stappen te onderzoeken, omdat zorgverzekeraars verzekerden te laat zouden informeren over welke zorg volgend jaar wordt vergoed. Hierdoor zouden consumenten moeilijker kunnen bepalen welke zorgverzekering geschikt voor hen is.

ZN benadrukt dat alle zorgverzekeraars voor 19 november hun premie, polisvoorwaarden en gecontracteerde zorg bekend hebben gemaakt. Het contracteren van zorg is volgens ZN in de afgelopen jaren altijd voor 1 januari afgerond.

"Dat zorgverzekeraars nog niet alle contracten hebben gesloten, wijkt niet af van voorgaande jaren, omdat de contracten soms wachten op ondertekening door de zorgverlener of zorginstelling", aldus ZN.

Ieder jaar onderhandelen verzekeraars en zorgaanbieders over de prijs van behandelingen. Dit heeft invloed op de vergoedingen die verzekerden kunnen krijgen voor behandelingen.

Beter weten

"Al jaren vergelijkt en verkoopt de Consumentenbond zorgverzekeringen. Volgens de zorgverzekeraars zou de Consumentenbond juist daarom beter moeten weten hoe het proces van contracteren van zorgverleners verloopt", meent de brancheorganisatie.

In de komende weken worden naar verwachting de resterende contracten ondertekend. ZN gaat ervan uit dat alle contracten uiterlijk 1 januari binnen zijn. Verzekerden hebben tot 1 februari de tijd om een nieuwe polis te kiezen. Ze moeten hun oude zorgverzekering wel voor 1 januari hebben opgezegd.

CZ

Verzekeraar CZ liet in een reactie weten al voldoende zorg te hebben gecontracteerd. "Met een aantal ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra is CZ weliswaar nog in onderhandeling, maar ook die kunnen verzekerden als gecontracteerd beschouwen", stelt de verzekeraar.

"Mocht CZ er met hen onverhoopt niet uitkomen, dan is het financiële risico voor CZ."