De Consumentenbond onderzoekt of de organisatie juridische stappen tegen zorgverzekeraars kan zetten. Volgens de bond zijn de verzekeraars te laat met het verstrekken van informatie.

"Zorgverzekeraars zijn er weer niet in geslaagd om op tijd bekend te maken welke zorg ze wel en niet volledig vergoeden in het komende jaar. De keuze voor een passende zorgverzekering wordt zo bemoeilijkt", stelt de organisatie. 

De Consumentenbond wil verder dat de opzeggings- en aanmeldingstermijnen voor de verzekeringen dit jaar worden verlengd. "Zes weken is de minimale overstaptijd, maar zoals het nu steeds gaat, blijft voor een geïnformeerde keuze nog maar een week of zelfs nog korter over,'' aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond.

Contractering

Daarnaast moet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) regelen dat verzekeraars en zorgaanbieders de contractering van zorgaanbieders voortaan medio november hebben afgerond, stelt de bond.

"Omdat iedere wijziging bij een verzekeraar voor alle verzekerden die al een keus gemaakt hebben consequenties kan hebben, willen wij dat de contractering medio november daadwerkelijk is afgerond'', zegt Combée.

CZ

Verzekeraar CZ laat in een reactie weten al voldoende zorg te hebben gecontracteerd. "Met een aantal ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra is CZ weliswaar nog in onderhandeling, maar ook die kunnen verzekerden als gecontracteerd beschouwen", stelt de verzekeraar.

"Mocht CZ er met hen onverhoopt niet uitkomen, dan is het financiële risico voor CZ."