Meer verzekerden kiezen bij hun zorgpolis voor een vrijwillig eigen risico. Het aandeel met een vrijwillig eigen risico is toegenomen van 5 procent in 2006 naar 12 procent dit jaar.

Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) in een donderdag gepubliceerd onderzoek.

Dit en volgend jaar is het verplichte eigen risico 385 euro. Dit bedrag moeten verzekerden zelf betalen als zij zorg uit het basispakket gebruiken. Verzekerden die het eigen risico vrijwillig verhogen met 100 tot 500 euro, moeten een hoger bedrag zelf betalen. Ze krijgen wel korting op hun maandpremie.

Profijt

Volgens het CPB profiteert 80 procent van de verzekerden met een vrijwillig eigen risico van 500 euro financieel van deze keuze. In dat geval is de korting op de premie hoger dan de extra betalingen die ze vanwege het vrijwillig eigen risico moeten doen.

"Voor verzekerden die kiezen voor lagere categorieën van het vrijwillig eigen risico is de keuze vaak minder financieel profijtelijk", aldus het CPB.

Mannen

Over het algemeen hebben meer mannen dan vrouwen een vrijwillig eigen risico ingesteld. Daarnaast blijkt dat jongeren, mensen met hoge inkomens en hoogopgeleiden hier relatief vaker voor kiezen.

Ook mensen die doorgaans lage zorgkosten hebben, kiezen vaker voor een vrijwillig eigen risico dan verzekerden die veel zorgkosten maken.

Zorgverzekering: Wat is het verschil tussen de verschillende polissen?
81
Zorgverzekering: Wat is het verschil tussen de verschillende polissen?

Niet rationeel

Het CPB stelt dat de keuze voor een vrijwillig eigen risico niet altijd rationeel is. Ongeveer 7 procent koos voor een vrijwillig eigen risico, terwijl dat op basis van hun zorggebruik van de afgelopen twee jaar financieel niet voordelig was. Voor het merendeel van deze groep was de keuze ook in het derde opeenvolgende jaar niet voordelig.

Het CPB denkt dat dit komt doordat verzekerden niet elk jaar bewust een keuze maken en soms eerder gemaakte keuzes automatisch laten doorlopen.

Verzekeraars houden meer geld over aan verzekerden die wel voor een vrijwillig eigen risico hebben gekozen dan aan klanten die dit niet hebben ingesteld. Van 2009 tot en met 2013 ging het om een bedrag van 330 euro per verzekerde. 

Gezond

Dit komt deels doordat verzekerden die voor een vrijwillig eigen risico kiezen relatief vaker gezonde mensen zijn. Bovendien wordt deze groep vanwege het hogere eigen risico gestimuleerd minder zorg te gebruiken.

Verzekerden met een vrijwillig eigen risico betalen ongeveer 70 euro meer uit eigen zak dan wanneer ze dat niet hadden ingesteld. Verzekeraars hebben hen een gemiddelde premiekorting van ongeveer 165 euro gegeven.

Het CPB zegt geen duidelijk bewijs te hebben gevonden dat het vrijwillig eigen risico de solidariteit in het zorgstelsel heeft aangetast in de periode van 2010 tot en met 2013. Het is namelijk niet zo dat verzekerden zonder vrijwillig eigen risico meer zijn gaan betalen om de premiekorting voor die andere groep te dekken.