Het aantal mensen dat de premie voor zijn zorgverzekering niet betaalt, is voor het eerst sinds jaren gedaald. 

Zorginstituut Nederland schat dat er eind dit jaar minder dan 280.000 wanbetalers zullen zijn. Eind vorig jaar waren dat er nog ruim 312.000, het jaar daarvoor bijna 326.000. 

Volgens Zorginstituut Nederland is de daling vooral toe te schrijven aan de zorgverzekeraars CZ, Zilveren Kruis en VGZ. Deze verzekeraars bieden meer mensen een betalingsregeling aan. Wanbetalers zijn wel zijn verzekerd, maar hebben minimaal zes maanden geen premie betaald.

Iemand die blijft weigeren te betalen, wordt na een half jaar door de zorgverzekeraar overgedragen aan het Zorginstituut. Het instituut neemt de incassoprocedure dan over en de premie wordt ingehouden op het inkomen.

Ongunstige regeling 

Voor wanbetalers is dit een zeer ongunstige regeling. Het instituut legt niet alleen beslag op de maandelijkse zorgpremie, maar legt ook een forse toeslag op van 40 euro.

In totaal wordt er 140 euro per maand ingehouden. Wanbetalers blijven wel gewoon verzekerd bij hun huidige zorgverzekeraar.

Innen

Voordat slechte betalers worden aangemeld bij het instituut proberen zorgverzekeraars eerst zelf de premie te innen. Dat begint met een vriendelijk verzoek. Daarna volgt een aanmaning. Daarbij wordt ook meteen een betalingsregeling aangeboden.

Na twee maanden valt dezelfde betalingsherinnering nog een keer op de mat. De laatste aanmaning wordt na vier maanden verstuurd met een waarschuwing voor de gevolgen.