De zorgpremie bij zorgverzekeraar DSW valt volgend jaar hoger uit. In 2017 gaan klanten van de verzekeraar maandelijks 9,25 euro meer betalen.

Dat maakt de verzekeraar dinsdag bekend. In 2016 zijn verzekerden bij DSW 1.296 euro aan zorgpremie kwijt. Dat komt neer op 108 euro per maand. Vorig jaar ging het nog om een jaarbedrag van 1.185 euro en een maandbedrag van 98,75 euro. De premie stijgt volgend jaar dus met 10 procent.

De stijging valt fors hoger uit dan de door het kabinet voorspelde toename van 3,50 euro op Prinsjesdag. Zorgverzekeraars plaatsten toen al twijfels bij die raming.

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) zegt niet te gaan reageren op afzonderlijke premie-bekendmakingen van zorgverzekeraars. "We wachten het af tot alle premies bekend zijn", laat de bewindsvrouw dinsdag weten.

Combinatiepolis

De verzekeraar biedt alleen één soort polis aan. In dit geval is dat een zogenoemde combinatiepolis, een combinatie van een natura- en een restitutiepolis. De verzekeraar heeft met zoveel mogelijk Nederlandse zorgaanbieders afspraken gemaakt, zodat de verzekerden voor zorg van zoveel mogelijk aanbieders een volledige vergoeding kunnen krijgen.

Maar als verzekerden van DSW naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaan, moeten ze de kosten zelf voorschieten en krijgen ze een net iets lagere vergoeding dan voor zorg van andere aanbieders.

Keuzevrijheid

DSW vindt het naar eigen zeggen niet nodig om de keuzevrijheid van een verzekerde te beperken via een zogenoemde natura- of budgetpolis. Bij deze polissen krijgen verzekerden alleen de volledige kosten vergoed als zij worden behandeld bij een door de verzekeraar gecontracteerde zorgverlener.

Het is voor DSW de tweede premiestijging op rij. Vorig jaar steeg de premie met 3,75 euro. In 2015 bleven de premie gelijk en in 2014 werd de premie nog verlaagd.

Redenen

Als belangrijke redenen voor deze premiestijging worden genoemd: een toename van het gebruik van dure medicijnen, uitbreiding van het basispakket en de loon- en prijsstijging.

De premietoename hangt ook samen met de hogere kosten van de wijkverpleging. Sinds 2015 zit wijkverpleging weer in het basispakket en worden de kosten vergoed door zorgverzekeraars. Voorheen werd deze zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vergoed.

Reserves

DSW laat weten vorig jaar 145 euro op jaarbasis per premiebetaler aan de reserves te hebben onttrokken om de premiestijging te beperken. Om de reserves op een verantwoord niveau te houden, ziet de verzekeraar geen ruimte de reserves dit jaar nogmaals met hetzelfde bedrag af te bouwen.

DSW zal in 2017 de reserves met een bedrag van 94 euro op jaarbasis per premiebetaler afbouwen. Dit verklaart een stijging van 51 euro op jaarbasis per premiebetaler, ofwel 4,25 euro van de premiestijging per maand.

Traditiegetrouw is DSW de eerste die de nieuwe premie voor het volgend jaar bekendmaakt. Andere zorgverzekeraars volgen vaak half november.

Patiënten

Belangenorganisatie Patiëntenfederatie Nederland zegt woedend te zijn over de verhoging. ''Een koude douche'', aldus de patiëntenvereniging.

''Alle koopkrachtberekeningen gaan uit van een stijging van 3,50 euro. Dit is drie keer zoveel. Die koopkrachtberekeningen zijn dus niets meer waard. Ik ben benieuwd hoe de Tweede Kamer dit bij de Financiële Beschouwingen gaat oplossen", aldus directeur Dianda Veldman. 

"Het eigen risico blijft veel te hoog en nu ook nog deze enorme verhoging van de zorgpremie. Van de feestbegroting is voor patiënten en verzekerden, voor iedereen dus, weinig meer over op die manier."

Koopkracht

D66 wil van het kabinet weten wat de stijging van de zorgpremie betekent voor de koopkracht van lage en middeninkomens. 

Pia Dijkstra van D66 wil weten hoe de minister tot haar schatting is gekomen. Volgens SP'er Renske Leijten laat DSW zien dat de raming van het kabinet te rooskleurig was ''zo niet misleidend'', stelt ze in een reactie op Twitter. PVV-Kamerlid Reinette Klever noemt de stijging op hetzelfde medium ''ongelofelijk". Zij vindt dat de premie omlaag moet.