Nederlanders weten steeds minder goed wat er onder het eigen risico van de zorgverzekering valt en welke zorg er juist van is uitgezonderd.

Slechts 53 procent van de ruim achthonderd ondervraagden weet dat een bezoek aan de huisarts niet ten koste gaat van het eigen risico, concluderen onderzoekers van TNS NIPO in een woensdag verschenen rapport. Vorig jaar wist nog 68 procent dat.

Een aanzienlijke groep (28 procent) denkt dat spoedeisende hulp in het ziekenhuis ook niet onder het eigen risico valt. Maar dat is juist wel zo. Dat meeverzekerde kinderen zijn uitgezonderd van het eigen risico is ook niet erg bekend: slechts 26 procent is daarvan op de hoogte tegen 37 procent in 2015.

Bedrag

De enquête is gehouden in opdracht van zorgverzekeraar VGZ. Zo'n 73 procent van de Nederlanders vindt een verplicht eigen risico in de zorg acceptabel, maar wil het bedrag verlagen tot maximaal 212 euro. Nu is dat 385 euro. 

Uit het onderzoek blijkt verder dat zo'n 10 procent van de bevolking dit jaar naar eigen zeggen zorg heeft uitgesteld of gemeden om het eigen risico uit te sparen.

Dat percentage is vergelijkbaar met vorig jaar. Omgekeerd zei 13 procent juist extra beroep op zorg te hebben gedaan, omdat hun eigen risico toch al was 'opgebruikt'.