'Dekking speelt grotere rol bij overstappen zorgverzekering'

De hoogte van de zorgpremie blijft voor consumenten de belangrijkste reden om van zorgverzekeraar te wisselen. Maar de dekking van de zorgverzekering wordt wel steeds belangrijker gevonden.

Dat meldt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) donderdag op basis van een onderzoek dat door SAMR is uitgevoerd. 

Bijna de helft (49 procent) van de overstappers en mensen die zich georiënteerd hebben, vindt de prijs de belangrijkste reden om over te stappen. Vorig jaar gold dit nog voor 61 procent. "De reden hiervoor is waarschijnlijk dat het de meeste verzekeraars is gelukt im de verhoging van de zorgpremie enigszins te beperken."

De dekking van een zorgverzekering is voor 41 procent de belangrijkste reden om van verzekeraar te wisselen. Vorig jaar was slechts 34 procent van de ondervraagde overstappers die mening toegedaan.

Niet georiënteerd

Van de alle respondenten zegt 8 procent dit jaar te zijn overgestapt. Vorig jaar stapte nog 11 procent over.

De overgrote meerderheid (71 procent) heeft zich voor 2016 niet georiënteerd op een eventuele overstap. Dat percentage is te vergelijken met dat van vorig jaar.

Van de verzekerden die niet zijn overgestapt, zijn de meesten (57 procent) tevreden met hun huidige verzekeraar. Bijna een kwart zegt vrijwel geen verschillen te zien tussen zorgverzekeraars. Een kleiner aandeel vindt het overstappen te veel gedoe (21 procent) of te ingewikkeld (11 procent).

Verder blijkt dat 21 procent van alle respondenten zich wel heeft georiënteerd op een overstap, maar dit uiteindelijk niet heeft gedaan. Dat aandeel is te vergelijken met dat van vorig jaar (19 procent). Van alle ondervraagden heeft 7 procent dit jaar de verzekering aangevuld of gewijzigd bij de eigen verzekeraar.

Te veel

ACM benadrukt dat overstappen "geen doel op zich" is. "Maar wie zich al tien jaar niet heeft verdiept in zijn eigen zorgverzekering en aangeboden alternatieven, heeft waarschijnlijk niet meer de zorgverzekering die het beste bij hem of haar past", aldus de toezichthouder. "Daardoor betalen verzekerden mogelijk meer dan nodig, of blijkt dat de zorg die zij nodig hebben niet vergoed wordt."

Uit het onderzoek blijkt dat bijna 40 procent van de ondervraagden al meer dan tien jaar bij de huidige zorgverzekeraar verzekerd is.

ACM wijst erop dat er in de tussentijd veel veranderd is in de zorg. "Niet alle ziekenhuizen bieden nog alle vormen van zorg aan." Bovendien verandert ook de eigen behoefte aan zorg.

Concurrentie

Volgens de toezichthouder zijn er goed geïnformeerde consumenten nodig om collectief te profiteren van gezonde concurrentie tussen zorgverzekeraars. "Wanneer consumenten goed geïnformeerd en bewust kunnen kiezen voor de zorgverzekeraar met voor hen het beste aanbod, stimuleren zij zorgverzekeraars om hun best te doen voor de gunst van de klant."

Het is de derde keer dat de toezichthouder onderzoek doet naar overstapgedrag van verzekerden. Momenteel onderzoeken ACM en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wat het voor consumenten moeilijk of vervelend maakt om over te stappen. Het kan gaan om beperkte mogelijkheden om te vergelijken en onnodig complexe zorgverzekeringen.

Lees meer over:
Tip de redactie