Inkopers van ziekenhuizen en zorgverzekeraars kunnen lagere prijzen voor geneesmiddelen en betere voorwaarden afdwingen als ze medicijnen voor medisch-specialistische zorg vaker gezamenlijk inkopen.

De huidige concurrentieregels bieden daar ruimte voor, stelt toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) donderdag.

De toezichthouder heeft een leidraad gepubliceerd die inkopers duidelijkheid moet geven over wat ze wel en niet samen kunnen doen. 

ACM heeft daarin drie vuistregels opgenomen voor de gezamenlijke inkoop. Als inkopers aan die vuistregels voldoen, verwacht ACM geen problemen voor de concurrentie en is de gezamenlijke inkoop toegestaan.

Zo mogen de totale kosten van de gezamenlijk ingekochte geneesmiddelen niet meer zijn dan een deel van de ziekenhuiskosten. Daarnaast moet de gezamenlijke inkoop toegankelijk zijn voor andere inkopers. En verder moet het eenvoudig zijn om als inkoper te stoppen met een gezamenlijke inkoop.

Sterkere positie

Ziekenhuizen kunnen op deze manier samen of met een of meerdere zorgverzekeraars geneesmiddelen inkopen, zonder dat dit de concurrentie verstoort. ACM hoopt dat inkopers van geneesmiddelen met de leidraad een sterkere positie krijgen ten opzichte van farmaceutische bedrijven.

"Medicijnen kunnen goedkoper worden als inkopers van ziekenhuizen en zorgverzekeraars een vuist maken in de onderhandelingen met farmaceutische bedrijven", zegt bestuursvoorzitter Chris Fonteijn van ACM. "Patiënten en verzekerden kunnen daarvan profiteren door betere zorg of lagere premies."

De sector kan tot eind mei reageren op de leidraad. Daarna maakt de toezichthouder de regels definitief.