Private equity rukt op in de Nederlandse zorgsector. Marktonderzoek van Boer & Croon Corporate Finance wijst uit dat er de afgelopen jaren steeds meer fusies en overnames plaatsvinden in de branche. Daarbij valt op dat durfinvesteerders zich meer roeren.

Holland Venture bijvoorbeeld nam vorig jaar een belang in tandartsengroep RDW. Bencis verkreeg de meerderheid van de aandelen van medisch technologiebedrijf Welling. Verder kocht Orthopedium, een orthopedische kliniek die in handen is van durfinvesteerder NL Healthcare, de rugklachtenkliniek NedSpine.

Alles bij elkaar deden durfinvesteerders vorig jaar dertig overnames, oftewel 36 procent meer dan in 2014. Daarmee waren ze goed voor meer dan twee vijfde van alle overnames in de zorg.

Volgens Boer & Croon geeft de opmars aan dat de investeerders veel vertrouwen hebben in de zorg als een continue groeimarkt. Ze richten hun pijlen vooral op bedrijven in de toelevering en dienstverlening aan de zorg. In de kern van de zorg zelf blijft hun aandeel nog bescheiden.

Het gaat om partijen die veel geld beschikbaar hebben om te investeren. Voor hen is van belang dat het kabinet alle wijzigingen in de zorg inmiddels grotendeels heeft doorgevoerd en afgerond. Hierdoor is er eindelijk meer duidelijkheid over de marktomstandigheden in de branche.

Boer & Croon doet al sinds het begin van de crisis in 2008 jaarlijks onderzoek naar fusies en overnames in de gezondheidszorg. Sindsdien is het totaal aantal transacties verdrievoudigd, van 23 in 2008 naar 73 vorig jaar. In 2014 waren het er nog 63.