Patiënten gaan niet minder vaak naar de huisarts door het hogere eigen risico van 375 euro. Ongeveer 3 procent van de mensen mijdt om financiële redenen wel eens de huisarts. Dat percentage is sinds 2009 niet veranderd.

Dat blijkt uit een onderzoek naar het mijden van zorg dat minister Edith Schippers (Volksgezondheid) woensdag naar de Tweede Kamer stuurde.

Dat komt volgens de minister doordat de huisartsenzorg niet onder het eigen risico valt. Een bezoek aan de huisarts wordt altijd vergoed via de basisverzekering en valt niet onder het eigen risico.

Wel belanden minder mensen met een verwijsbriefje bij de specialist. Volgens Schippers is het nog onduidelijk waarom minder mensen met een verwijsbriefje bij de specialist belanden.

Tussen 2008 en 2013 steeg het percentage mensen dat ondanks een verwijsbriefje niet bij de specialist kwam van 20 naar 27 procent.

De grootste stijging was niet in 2013 toen het verplichte eigen risico 350 euro werd, maar in 2011 en 2012. In die jaren was het eigen risico respectievelijk 170 en 220 euro.

In het onderzoek staat ook dat meer mensen hun medicijnen ophaalden bij de apotheek. In 2008 deed 34 procent dat niet, in 2014 was dat nog 29 procent.

Het onderzoek gebeurde in opdracht van het ministerie samen met de Consumentenbond, de Landelijke Huisartsenvereniging en Zorgverzekeraars Nederland.

Geen gehoor

De Landelijkse Huisartsen Vereniging (LHV) stelt in een reactie dat patiënten zorg mijden, omdat ze geen geld hebben voor een behandeling. Dit probleem is volgens de vereniging onverminderd groot.

Het echte probleem is volgens de LHV dat te veel patiënten geen gehoor geven aan het vervolgadvies van de huisarts, waar wel kosten aan verbonden zijn.

''Dat zien we elke dag. Ze laten een soa-test, een röntgenfoto of een bezoek aan de specialist schieten, omdat ze het niet kunnen betalen'', zegt Paulus Lips, bestuurslid van de LHV. Ook worden medicijnen niet opgehaald, omdat ze te duur zijn.

Half miljoen

Volgens de huisartsenvereniging gaan zeker een half miljoen Nederlanders om financiële redenen niet naar de huisarts. Het gaat vooral om mensen met lage inkomens en die moeite hebben met rondkomen.

Huisartsen waarschuwden eerder al dat ze regelmatig te maken krijgen met patiënten die zeggen geen geld te hebben voor een behandeling.