Patiënten zouden voor elk bezoek aan de huisarts een eigen bijdrage moeten betalen. Ook zouden ze een bedrag moeten neertellen voor een verwijzing naar een specialist.

Dat betoogt scheidend hoogleraar sociale ziektekostenverzekeringen Wynand van de Ven van de Erasmus Universiteit Rotterdam in een vrijdag gepubliceerd interview met De Telegraaf.

Met een eigen bijdrage van maximaal 10 euro voor een consult en 50 euro voor een verwijsbrief, zouden de kostenstijgingen in de zorg op de lange termijn beheersbaar blijven.

"Veel bezoeken aan de huisarts blijken achteraf onnodig. Mensen gaan toch, omdat ze willen uitsluiten dat ze iets hebben. En wie echt wat heeft, betaalt graag een tientje", stelt Van de Ven.

Gevolgen

Uit onderzoeken zou blijken dat een dergelijke eigen bijdrage nauwelijks invloed heeft op de gezondheid van een bevolking. "Per saldo verwacht ik geen negatieve gezondheidsgevolgen van zorg mijden hierdoor. Als je onnodig in het ziekenhuis komt, loop je juist grote kans er ziek te worden."

Volgens de hoogleraar zijn zorgkosten in Nederland hoog, omdat patiënten niet weten hoe duur behandelingen zijn. In zijn afscheidsrede op vrijdag zal hij pleiten voor een inperking van de vrije artsenkeuze. Artsen en patiënten stimuleren zuiniger te zijn, houdt de zorg betaalbaar, meent Van de Ven.

Dure behandelingen

Hij betwijfelt verder of zeer dure therapieën of geneesmiddelen voor zeldzame aandoeningen wel in het basispakket moeten zitten.

"Ruim 95 procent van de zorg is prima in het huidige stelsel te financieren. Dat zijn behandelingen die op veel plaatsen tegelijk worden aangeboden, en waar dus concurrentie op basis van prijs en kwaliteit is", legt Van de Ven uit. "Maar door die laatste 5 procent, dure behandelingen, blijft er een prikkel voor verzekeraars om gezonde mensen als klant te willen."

Daarom zou hij graag zien dat de behandelingen onder de Wet langdurige zorg gaan vallen. Deze zorg zou dan worden vergoed via premies die collectief worden ingehouden op lonen en uitkeringen.