De zorgpremie bij zorgverzekeraar DSW valt volgend jaar 45 euro hoger uit. In 2016 gaan klanten van de verzekeraar maandelijks 3,75 euro meer betalen.

Dat maakt de verzekeraar dinsdag bekend.

In 2016 zijn verzekerden bij DSW 1.185 euro aan zorgpremie kwijt. Dat komt neer op 98,75 euro per maand.

Vorig jaar ging het nog om een jaarbedrag van 1.140 euro en een maandbedrag van 95 euro. De premie stijgt volgend jaar met 3,9 procent.

De verzekeraar biedt alleen één soort polis aan. In dit geval is dat een restitutiepolis. Dit betekent dat het voor de vergoeding niet uitmaakt bij welke zorgverlener een verzekerde een behandeling krijgt.

DSW vindt het naar eigen zeggen niet nodig om de keuzevrijheid van een verzekerde te beperken via een zogenoemde natura- of budgetpolis. Bij deze polissen krijgen verzekerden alleen de volledige kosten vergoed als zij worden behandeld bij een door de verzekeraar gecontracteerde zorgverlener.

Redenen

Het is voor DSW de eerste premiestijging in twee jaar. Vorig jaar bleven de premies gelijk en in 2014 werd de premie nog verlaagd.

De verzekeraar ziet meerdere redenen om de premie te verhogen in 2016. Zo stijgen ieder jaar de zorguitgaven door vergrijzing, inflatie, de invoering van nieuwe behandelingen en de introductie van nieuwe dure geneesmiddelen.

De premiestijging hangt ook samen met de overheveling van de wijkverpleging. Sinds dit jaar zit wijkverpleging weer in het basispakket en worden de kosten vergoed door zorgverzekeraars. Voorheen werd deze zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vergoed. DSW verwacht dat dit tot 2019 tot verdere premiestijgingen zal leiden.

Als achteraf blijkt dat de premie door DSW te hoog is ingeschat, dan wordt de premie in de komende jaren weer verlaagd.

Kabinet

DSW kondigt een lagere premiestijging aan dan het kabinet op Prinsjesdag heeft voorspeld. In de begroting voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (pdf) staat dat de gemiddelde jaarpremie volgend jaar naar verwachting op 1.243 euro uit zal komen. Dat is een stijging van 85 euro.

Het is het vierde jaar op een rij dat DSW een lagere premie presenteert dan het kabinet verwacht. De verzekeraar gaat ervan uit dat de landelijke zorgkosten lager zullen uitvallen dan het kabinet heeft begroot.

Niet verrrassend

"Het is niet verrassend dat DSW de stijging van de premie beperkt kan houden", stelt directeur Peter Ruys van vergelijkingssite Zorgkiezer.nl dinsdag in een reactie. Hij benadrukt dat het aantal klanten van DSW vorig jaar fors is gegroeid en dat de verzekeraar relatief grote reserves heeft.

"DSW heeft een deel van zijn reserves ingezet om de onvermijdelijke premiestijging zoveel mogelijk te beperken. Het is daarmee een scherpe openingszet en het wordt spannend om te zien of de andere verzekeraars dit kunnen volgen."

Ook vergelijkingssite Independer denkt dat de verzekeraar een groter deel van de eigen reserves inzet. "Niet alle verzekeraars hebben nog zo'n grote reserve, waardoor we verwachten dat andere zorgverzekeraars hun premie voor 2016 harder zullen laten stijgen", stelt Independer.

DSW is, net als in de afgelopen jaren, de eerste zorgverzekeraar die de zorgpremie voor het komende jaar bekendmaakt. De verandering is vaak een indicatie voor wat andere zorgverzekeraars gaan doen met de hoogte van hun premie. Op 19 november moeten alle premies bekend zijn.