Zorgverzekeraars gaan extra zorg inkopen om ervoor te zorgen dat de wijkverpleging toegankelijk blijft.

Dat meldt koepelvereniging Zorgverzekeraars Nederland (ZN) woensdag. Daarmee garanderen de verzekeraars dat iedere verzekerde de verzorging krijgt die hij of zij nodig heeft.

"Zorgverzekeraars willen voorkomen dat verzekerden belemmerd worden in de toegang tot wijkverpleegkundige zorg door een tekort aan budgettaire ruimte", stelt ZN.

Waar nodig kopen de verzekeraars extra zorg in bij zorgorganisaties om ook in de laatste maanden van 2015 aan de vraag naar verpleging te kunnen voorzien. Iedere verzekerde die wijkverpleegkundige zorg nodig heeft, krijgt de zorg vergoed. Ook als het budget wordt overschreden.

Budget

Door de extra inkoop wordt mogelijk het budget voor de wijkverpleging overschreden. ZN verwacht dat de van tevoren afgesproken bezuiniging van ruim 400 miljoen euro op wijkverpleging in 2015 dan ook niet wordt gehaald.

De koepel baseert zich op voorlopige productie- en declaratiecijfers van zorgverzekeraars voor de wijkverpleging. In de eerste vier maanden van dit jaar is in een aantal regio's al tientallen miljoenen euro's meer aan wijkverpleegkundige zorg verleend dan van tevoren is geraamd.

De koepel heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hierover geïnformeerd. ZN kan nog niet voorspellen hoe groot de mogelijke overschrijding uiteindelijk wordt.

242 miljoen

De brancheorganisatie voor zorgondernemers Actiz meldt woensdag een tekort van minstens 242 miljoen euro te verwachten.

Uit een onderzoek onder Actiz-leden die wijkverpleging verlenen, blijkt dat 71 procent (137 respondenten) al in de eerste drie maanden van 2015 door het budget heen te zijn gegaan. Gemiddeld werden de budgetten met 21 procent overschreden.

Uiteindelijk verwacht 78 procent (honderdvijftig zorgorganisaties) het budget eind dit jaar overschreden te hebben. Gemiddeld gaan ze uit van een tekort van 19 procent. Dat levert de grove inschatting van 242 miljoen euro op.

Het totale beschikbare budget voor wijkverpleging is dit jaar iets minder dan 3,2 miljard euro.

Onverantwoord

De organisatie is zeer bezorgd over de verwachte overschrijding. "Als het vastgestelde budget niet toereikend is, dreigen cliëntenstops en dat vinden thuiszorgorganisaties onverantwoord", stelt Actiz. Er zou volgens de organisatie meer budget voor wijkverpleging moeten komen.

"Als we -net als het kabinet voorstelt- mensen langer zelfstandig willen laten wonen, moeten we ze wel de juiste zorg en ondersteuning thuis kunnen bieden."

Haalbaarheid

Vorig jaar spraken het ministerie van VWS, verschillende brancheorganisaties, ZN en de patiëntenfederatie NPCF af om de bezuiniging van 400 miljoen euro te realiseren. Meerdere keren hebben zorgverzekeraars en zorgondernemers hun zorgen geuit over de haalbaarheid van dit bedrag.

Volgend jaar wil het kabinet nog eens 100 miljoen euro extra bezuinigen. ZN wil dat het ministerie voor volgend jaar "een reëel" budget vaststelt, "zodat de sector die volop in ontwikkeling is, niet opnieuw onnodig onder druk komt te staan door een te krap budgettair kader". De organisatie gaat daarover praten met alle betrokken partijen.

Sinds dit jaar zit wijkverpleging weer in het basispakket en worden de kosten vergoed door zorgverzekeraars. Voorheen werd deze zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vergoed.