Verzekeraars hebben in het tweede kwartaal 25.377 klanten als wanbetaler aangemeld bij Zorginstituut Nederland. In Rotterdam werden relatief de meeste nieuwe meldingen gedaan.

Dat blijkt uit cijfers die dataplatform Localfocus donderdag heeft gepubliceerd. De gegevens zijn via een Wob-verzoek opgevraagd bij Zorginstituut Nederland.

Een verzekerde wordt als wanbetaler gemeld als hij minstens zes maanden geen zorgpremie heeft betaald.

De toename in het tweede kwartaal komt neer op 1,9 personen per duizend inwoners. De toestroom is in absolute aantallen iets kleiner dan in het voorgaande kwartaal (25.594).

In het tweede kwartaal van vorig jaar werden 28.027 nog nieuwe wanbetalers aangemeld. In heel 2014 kwamen er ruim 111.654 nieuwe meldingen bij.

Rotterdam

Rotterdam had in het tweede kwartaal relatief de meeste nieuwe wanbetalers. Per duizend volwassen Rotterdammers zijn er 4,2 verzekerden aangemeld. Schiedam (4), Den Haag (3,6), Lelystad (3,5) en Almere (3,3) volgen.

In absolute aantallen kwamen er in Amsterdam in die periode het meeste wanbetalers bij. Het ging in het tweede kwartaal om 2.151 mensen. In Rotterdam steeg het aantal met 2.108. En in Den Haag groeide de groep met 1.453 verzekerden.

De stijging in Utrecht bleef net onder het landelijk gemiddelde steken. In die stad werden in het tweede kwartaal 483 nieuwe wanbetalers aangemeld. Dat komt neer op 1,8 mensen op duizend inwoners.

Wanbetalers

Hogere premie

Als iemand is aangemeld, dan neemt Zorginstituut Nederland het innen van de achterstallige premie over. De verzekerde moet in dat geval een hogere premie rechtstreeks aan het Zorginstituut betalen.

Die premie ligt 30 procent hoger dat de gemiddelde zorgpremie voor de basisverzekering. Dit jaar komt dat neer op 152,53 euro per maand.

De werkgever van de verzekerde of de uitkeringsinstantie kan de bedragen automatisch inhouden op iemands loon of uitkering.

Deurwaarder

Als iemand geen of te weinig inkomsten heeft, dan krijgt hij maandelijks een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Als iemand recht op zorgtoeslag heeft, dan zal dat bedrag rechtstreeks naar het CJIB worden overgemaakt om de schulden af te lossen.

Als de acceptgiro’s niet worden betaald, dan volgen er aanmaningen en wordt er uiteindelijk een deurwaarder ingezet.

Verzekerd

De wanbetalers blijven ondertussen wel verzekerd, omdat de overheid voor deze groep een vergoeding betaalt aan de verzekeraar. De verzekerde krijgt de kosten voor medische zorg vergoed volgens de geldende polisvoorwaarden. Een verzekeraar kan eventuele betalingen wel verrekenen met de openstaande schuld. 

Alleen de zorgverzekeraar kan iemand afmelden nadat de verschuldigde premie alsnog is afgelost.