Buurtzorg Nederland vreest dat zorgverzekeraars te weinig zorg hebben ingekocht om alle zorgbehoevenden tot het einde van het jaar thuis te verplegen.

Dat zegt directeur Jos de Blok van Buurtzorg Nederland, de grootste aanbieder van wijkverpleging, maandag in een interview met NRC Handelsblad.

"Als zorgverzekeraars niet bereid zijn tussentijds meer budget te geven, verwacht ik grote problemen voor onze cliënten." Buurtzorg Nederland levert aan tachtigduizend mensen thuiszorg en is een grote werkgever voor wijkverpleegkundigen. Vanwege overheidsbezuinigingen kopen zorgverzekeraars 10 procent minder wijkzorg in dan voorheen.

Van wijkverpleegkundigen wordt verwacht dat ze deze bezuiniging behalen door een beroep te doen op mantelzorgers. Tegelijkertijd neemt het aantal aanmeldingen van mensen die recht hebben op thuiszorg toe. Buurtzorg verwacht dat er dit jaar vijftienduizend extra cliënten bij zullen komen.

Volgens Blok komt dat vooral doordat verpleeghuizen dichtgaan. ''Veel ouderen wonen langer thuis en kloppen bij ons aan. Ook hebben andere thuiszorgorganisaties een cliëntenstop, omdat ze anders niet uitkomen met het huidige budget. Patiënten die zij niet kunnen opvangen, komen bij ons terecht.''

De bezuiniging gaat volgens de directeur van Buurtzorg Nederland niet samen met de toename van het aantal cliënten. "Als de verzekeraars dat niet beseffen, hebben we een groot probleem."