De uitgaven aan de gezondheids- en welzijnszorg zijn vorig jaar iets gestegen. Er werd in totaal 95 miljard euro uitgegeven. Dat is een stijging van 1,8 procent in vergelijking met 2013.

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekendgemaakt. 

Dat komt neer op een bedrag van 5.630 euro per hoofd van de bevolking. Dat is 79 euro meer dan in 2013. In dat jaar stegen de uitgaven nog met 1,6 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat was de kleinste groei in vijftien jaar. 

Vooral de uitgaven aan huisartsenpraktijken zijn gestegen. Daar is bijna 6 procent meer aan uitgegeven dan in 2013. Dat komt deels doordat huisartsen worden gestimuleerd bepaalde vormen van zorg zelf te verlenen, in plaats van door ziekenhuizen en specialisten. Ook hebben huisartsen hun tarieven verhoogd.

Kinderopvang

Ook de uitgaven aan welzijn en maatschappelijke diensten, zoals kinderopvangcentra en jeugdzorg, zijn omhoog gegaan. Die stegen met bijna 4 procent tot 9,8 miljard euro. Dit hangt samen met de groei van uitgaven aan asielzoekerscentra vanwege het toegenomen aantal asielzoekers.

Verder blijken de kosten voor geneesmiddelen stabiel gebleven te zijn. Er werd via apotheken 5,2 miljard euro aan geneesmiddelen uitgegeven. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn er in 2014 bijna geen dure geneesmiddelen naar het budget van ziekenhuizen overgeheveld.

De uitgaven aan ziekenhuizen en medisch specialisten, ruim een kwart van de totale uitgaven aan zorg, stegen in 2014 met 2,1 procent. Het bedrag kwam uit op 26 miljard euro. In 2012 en 2013 was de jaarlijkse toename nog ongeveer 5 procent per jaar.